Landdistrikter: God idé at flytte Folketingets institutioner ud af København

V, LA og K vil flytte institutioner under Folketinget ud af København. God idé, mener Landdistrikternes Fællesråd, der bl.a. tæller 52 kommuner rundt i hele landet.

Turen er kommet til at flytte nogle af de ca. 808 arbejdspladser i de uafhængige institutioner under Folketinget, mener gruppeformændene fra Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der har sendt et fælles brev til Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF).

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder, møder forslaget opbakning fra formand Steffen Damsgaard. 

– Det er et meget spændende forslag, som vi håber Folketingets Præsidium vil realisere og på den måde bidrage til at sikre en bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser, siger han og fortsætter: 

– Statslige institutioner løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet. Det samme gælder Folketinget og dets institutioner. Derfor bør arbejdspladserne også være fordelt i hele landet.

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil bl.a. flytte de uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat, som hører under Folketinget. Institutionerne har i alt godt 383 ansatte. I brevet til Pia Kjærsgaard opfordrer Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA) til, at også Folketinget overvejer at placere dele af institutionerne “uden for de større byområder”.

Netop forslaget om at institutionerne skal placeres “uden for de større byområder” vækker glæde hos Steffen Damsgaard. 

– Hvis det for alvor skal være med til at styrke udviklingen i hele landet – et land i balance – så er det vigtigt, at man også får de statslige arbejdspladser placeret i kommuner, der ligger længere væk end lige de største byer. Det er vigtigt, at der kommer en god geografisk fordeling, siger han. 

Regeringspartiernes brev skal behandles på et møde i Folketingets Præsidium den 28. februar.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail