Invitation til debat: Er fremtiden rural?

Landdistrikternes Fællesråd og rådgivningsvirksomheden Rural Agentur afholder torsdag den 26. marts 2020 et politisk visionarium om fremtidens landdistrikter på Dansk Arkitektur Center i København. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

I 2008 gik vi ifølge FN ind i en “urban tidsalder”. Dette skyldes at den del af verdens befolkning, der bor i byerne, ifølge FNs statistiker fra og med 2008 overstiger den del af verdens befolkning, der ikke gør det.

Siden FN’s proklamering af den “urbane tidsalder” har debatten bølget frem og tilbage omkring forholdet mellem land og by og definitionen på “urban” overfor “rural”.

Internationalt, såvel som i Danmark, er der fokus på land og by som to kategorier, der er i hastig forandring – både økonomisk, demografisk, kulturelt og i kraft af påvirkningerne fra klimaforandringer.

Med andre ord – ‘landdistriktspolitik’ er rykket ind i centrum af den politiske debat. Med debatarrangementet, der afholdes torsdag den 26. marts, kl. 15.30 – 17.00 på Dansk Arkitektur Center i København, ønsker Landdistrikternes Fællesråd og Rural Agentur, at stille skarpt på landet og ruralitet som et af de mest aktuelle politiske temaer, når det kommer til at skabe samfundsmæssig udvikling, bl.a. inden for grøn omstilling, erhvervsudvikling, bæredygtig bosætning og livskvalitet.

I debatten deltager bl.a. boligminister Kaare Dybvad (S), John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark, John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark og Berith Nissen, næstformand i Sønderjysk Landbrugsforening.

Tilmelding til arrangementet kan ske her

Visionariet er arrangeret af Rural Agentur i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og finder sted på Dansk Arkitektur Center i forbindelse med udstillingen ‘Going Rural’ – en udstilling lavet af Rural Agentur, der sætter fokus på begrebet ”rural” og landdistrikternes fremtid.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, public affairs-chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 40 777 170, mail: nja@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail