Høring om public service i landdistrikter

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder høring om public servicemedierne i landdistrikterne. Høringen bliver afholdt fredag den 23. februar 2018 i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal.

I november 2017 gik 35 borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd i rette med mediedanmarks dækning af landdistrikterne. Det har betydning for udviklingsmulighederne, hvordan vi taler om de danske landdistrikter, fastslog de i et åbent brev til kulturminister Mette Bock (LA), som Jysk Fynske Medier bragte. 

På baggrund af hevendelsen fra borgmestrene og Landdistrikternes Fællesråd afholder Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer høring om public servicemedierne i landdistrikterne fredag den 23. februar 2018 kl. 14.00 – 17.00 i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Udvalgets formål med høringen er at få belyst og drøftet public servicemedierne dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter med henblik på, at drøftelserne på høringen kan indgå i de kommende politiske forhandlinger om en ny medieaftale.

Fokus på mediedækning i landdistrikter 

Udvalget ønsker følgende temaer belyst på høringen:

 • Det aktuelle mediebillede i forhold til dækning af regionale og lokale nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. med fokus på public servicemedierne
 • Hvordan dækker public servicemedierne i praksis nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter (muligheder, udfordringer og potentialer)?
 • Hvordan har public servicemedierne overordnet set varetaget opgaverne med at dække nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter i perioden 2015-2018?
 • Hvilken værdi og betydning (såvel samfundsmæssigt som identitetsskabende) har mediernes dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter?
 • Regeringens udspil til ny medieaftale især fsva. fremtidig dækning af regionale og lokale nyheder m.m.
 • Bør det tilstræbes, at public servicemedierne i fremtiden i et væsentligt større omfang end i dag er til stede og dækker virkeligheden i hele Danmark – herunder i regioner, yderområder og landdistrikter og på øerne – og hvordan kan dette mål i givet fald opnås?

Minister og mediechefer møder op 

Under høringen vil der være oplæg fra:

 • Mette Bock, kulturminister
 • Anne-Marie Dohm, direktør for DR Danmark
 • Jacob Kwon, nyhedschef, TV2
 • Lone Sunesen, direktør, TV MIDTVEST
 • Peter Orry Jensen, chefredaktør, Jysk Fynske Medier
 • Frands Mortensen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab, Aarhus Universitet
 • Pia Heike Johansen, lektor, ph.d, Center for Landdistriktsforskning, SDU
 • Jesper Borup, journalist, DR P4 Fyn
 • Steffen Jensen, journalist

Høringen indledes af udvalgsformand Peter Juel Jensen (V) og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Moderator er journalist Lasse Jensen.

Udvalget lægger op til, at der under høringen bliver afsat god til spørgsmål og kommentarer fra salen, herunder fra deltagende kommuner, foreninger, borgere m.fl.

Endeligt program for høringen vil bliver lagt ud snarest muligt.

Tilmelding

Det er en offentlig høring, som er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 21. februar 2018 kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Høringen bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på www.ft.dk.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail