Høring om dansk landdistriktspolitik i Folketinget

På flere måder har den officielle danske landdistriktspolitik afspejlet velfærdsstaten, som nu synes at stå overfor store forandringer med tilsvarende store spørgsmål til landdistriktspolitikken fremover. På den baggrund er det interessant at gøre status og samtidigt lave et politisk serviceeftersyn i forhold til landdistrikternes muligheder og udfordringer i fremtiden.

Derfor afholder Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet i samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer en høring i Landstingssalen på Christiansborg mandag den 27. februar 2017 kl. 10:30-14:45.

Den første del af høringen vil belyse, hvordan landdistriktspolitikken kom ind i billedet oprindeligt, hvordan den har udviklet sig, og hvor den kan være på vej hen. Et notat koncentreret omkring de seneste 25 års landdistriktspolitik vil blive præsenteret. 

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet ønsker med høringen ligeledes at høre overvejelser og synspunkter i forhold til landdistriktspolitik i fremtiden. I den forbindelse vil der være fem korte oplæg af meningsdannere og forskere med konkrete løsningsforslag til politikerne på landdistrikternes udfordringer.

Når høringen afholdes den 27. februar 2017 er det ikke helt tilfældigt, for det er 20 års dagen for etableringen af Landdistrikternes Fællesråd, som igennem mange år har været en nøglespiller i landdistriktspolitikken.

Der vil til høringen være oplæg af:

• Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, Københavns Universitet
• Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef, KORA, fhv. afdelingschef, Indenrigsministeriet
• Thorkild Ljørring Pedersen, fhv. formand, Landdistrikternes Fællesråd
• Egon Noe, professor, Center for Landdistriktsforskning
• Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
• Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
• Søren Noes, formand, LAG Småøerne

Konferencier er John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd.

Læs det fulde program for høringen her

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest fredag den 17. februar kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk