Fokus på levedygtige landsbyer

Udvalget for levedygtige landsbyer, der blev nedsat som en del af planlovsaftalen, afleverede 17 konkrete anbefalinger til regeringen i april 2018. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer afholder derfor en høring for at drøfte status for opfølgningen på Udvalget for levedygtige landsbyers 17 anbefalinger, og hvordan der fremadrettet bliver arbejdet med anbefalingerne og med udviklingen af landsbyerne i øvrigt.

En tættere dialog mellem kommune og lokalsamfund, bedre digital infrastruktur, flere midler til landsbyfornyelse og en udvidelse af BoligJobordningen er blandt de 17 anbefalinger, som Udvalget for levedygtige landsbyer mener skal bidrage til at understøtte og styrke udviklingen af de danske landsbyer.

Formanden for landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, som bidrager med et indlæg til høringen, mener at det er vigtigt, at der fortsat holdes fokus på udviklingen af de små lokalsamfund.

– Der er levende og aktive landsbysamfund i hele landet, men de seneste mange års centraliseringer og efterfølgende vigende befolkningsudvikling har skabt yderligere udfordringer for de mindre lokalsamfund. Hvis ikke borgere i de tyndtbefolkede dele af landet skal føle at de bliver koblet af udviklingen, er det nødvendigt, at man på tværs af stat, regioner, kommuner og civilsamfund sikrer en bredt forankret fælles retning, siger Steffen Damsgaard.

Læs mere om høringen og tilmeld dig her

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, chefkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk