Dansk ø-succes fortsætter med at tiltrække turister

De danske øer fik for to år siden deres eget pas. Det er blevet så stor en succes, at passene hvert år bliver revet væk af turisterne, der strømmer til øerne, som oplever flere besøgende, mere aktivitet og øget omsætning i butikker og restauranter.

Øerne kom for alvor på turisme-landkortet, da Sammenslutningen af Danske Småøer i 2016 som et forsøg udviklede et ø-pas med præsentationer af 35 øer med færgeadgang. De 50.000 ø-pas blev revet væk af turisterne, hvilket betød, at projektet i 2017 blev udvidet til 200.000 ø-pas med støtte fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Antallet af øer blev samtidig udvidet til 37.

Sammenslutningen af Danske Småøer overdrager nu konceptet for ø-pas til Landdistrikternes Fællesråd, der som landsdækkende organisation, kan føre konceptet videre og sikre dets overlevelse og fremgang.

– Ø-passet er blevet en stor succes og er et unikt brand, der har vist sin styrke i at markedsføre de danske øer og tiltrække både udenlandske og danske turister. Der er gået sport i at ’samle på øer’, siger sammenslutningens formand Dorthe Winther og fortsætter: 

– For Sammenslutningen af Danske Småøer er det vigtigt, at arbejdet med ø-passet og brandingen af de danske øer fortsætter, og vi glæder os derfor over, at Landdistrikternes Fællesråd har sagt ja til at videreføre projektet til gavn for turister, turisterhverv og rederierne, der sejler til de danske øer.

Hos Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen Damsgaard sig over, at ø-passet bliver en integreret del af rådets arbejde. 

– Vi ønsker at styrke vækst og udvikling på de danske øer. Med overtagelsen af ø-passet fortsætter vi den proaktive indsats for at tiltrække endnu flere danske og udenlandske turister til øerne, som Sammenslutningen af Danske Småøer har igangsat med stor succes. Jeg ser frem til samarbejdet med de forskellige aktører.  

Steffen Damsgaard understreger, at videreførelsen af ø-passet er afgørende i forhold til at sikre fuldt udbytte af udvidelsen af landevejsprincippet, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.

– Der er ingen tvivl om, at vores øer er blevet en langt mere attraktiv destination, nu hvor prisen på færgerejsen er bragt markant ned. Det har fået øjnene op for de danske øers mange muligheder hos langt flere danske og udenlandske besøgende, så vi har alt mulig grund til at tro, at den succes vil give endnu flere stempler i de flotte ø-pas i de kommende år, siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

I ø-passet er hver ø præsenteret med et kort, et foto, faktaoplysninger om hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer.

Læs mere om ø-passet på Det danske ørige og bestil det her

Læs mere om de hidtidige erfaringer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Liv og Land 

Landdistrikternes Fællesråd overtager ansvaret for driften og videreudviklingen af ø-passet pr. 1. februar 2018. 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 61 31 36 36, e-mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail