Bor du i Årets Landsby?

Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark går nu på jagt efter Årets Landsby 2017. 

Prisen for Årets Landsby, kommer i år til at gå til et lokalsamfund, som har ydet en særlig indsats på det digitale område, og hvor blandt andet det at styrke den digitale infrastruktur lokalt er en vigtig parameter.

Spredt ud over de danske landdistrikter har ildsjæle igennem flere år kæmpet for at få forbedret den digitale infrastruktur, og et øget fokus på sagen har også medført, at mange lokalsamfund har fået bredbånd.

Med prisen for ”Den Digitale Landsby” gives der nu et synligt skulderklap til de ildsjæle, som er lykkedes med at skabe en digital forandring i deres lokalområde. Det kan forhåbentlig inspirere rundt om i Danmark.

Formand for bedømmelseskomitteen Annette Vilhelmsen udtaler: 

– Det er afgørende, at borgerne i fællesskab arbejder for at skabe levedygtige landsbyer, og her er mobil- og bredbåndsdækning en vigtig forudsætning for at gøre det mere attraktivt at bo og leve uden for de store byer. 

– Højhastighedsbredbånd er vigtigt for de erhvervsdrivende, for turisterne og for almindelige familier. Det er simpelthen lige så vigtigt som el og vand.

Udover det digitale aspekt skal følgende kriterier være opfyldt for at kunne komme i betragtning til Årets Landsby:

  • Landsbyer under 2000 indbyggere kan søge om at blive Årets Landsby.
  • Der skal være udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen.
  • Ildsjæle skal være det bærende element.

Ansøgninger skal fremsendes til Landdistrikternes Fællesråd senest tirsdag den 18. april 2017 på mail@landdistrikterne.dk. Ansøgningens omfang er maksimalt 2 normalsider á 2400 anslag. Ud over en kopi af udviklingsplanen, modtages bilag ikke.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk