Landsbybooster

Landdistrikternes Fællesråd er sammen med ImageConsult i gang med at skabe en værktøjskasse, fyldt med konkrete lavpraktiske værktøjer målrettet de udfordringer, der er i landsbysamfundene.

En praktisk værktøjskasse til ildsjælene på landet

Landdistrikternes Fællesråd ønsker at være endnu mere tilstede rundt i landet, der hvor udviklingen skabes af de, der lever og bor i landdistrikterne. For vi er overbeviste om, at det er her, de helt konkrete løsningsmodeller findes og iværksættes. Derfor arbejder vi sammen med ImageConsult om at udvikle Landsbooster, der skal være en værktøjskasse med konkret hjælp og inspiration til lokaludvikling. 

Vi har en mangfoldighed af landsbysamfund i Danmark. Fælles for de fleste er, at de er udfordret med mange forskellige problemer – fra tiltrækning af nye borgere, demografiske skævheder, infrastruktur, finansiering…

Ja, udfordringerne står i kø. Det gør ildsjælene til gengæld også – rigtig mange landsbysamfund har masser af ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel der, hvor de bor og lever.

Men det kan være svært. Hvor skal man starte når udfordringerne er mange og komplekse? Hvordan får man organiseret og mobiliseret andre end de faste ildsjælene og sikret, at de ikke brænder ud? Hvordan kan man få idéerne til at spire, få dem vandet og sikrer de vokser, gror og slår rod? Hvor får man ideer fra de mange andre landsbysamfund, der har arbejdet med samme problemer og løste dem på kreativ vis?

Landsbysamfundene mødes også af krav fra kommunen om alt fra udviklingsplaner til find-pengene-selv-fundraising-krav samtidig med man lige skal sørge for livet i foreningerne, handle i den lokale butik, få flere børn i skolen og mange andre ting.

Landdistrikternes Fællesråd vil i samarbejde med ImageConuslt give landsbysamfundene en hjælpende hånd i form af Landsbybooster, der bliver en værktøjskasse fyldt med konkrete og lavpraktiske værktøjer til at identificere, idegenerere, inspirere og implementere.

Vores bidrag til lokaludviklingen

For at styrke den nære landdistriktsudvikling i landsbyerne, lanceres Landsbybooster med en række tiltag, som har det til fælles at de vil bidrage til styrke lokaludviklingen. Det gør vi fordi, vi mener, det vil gøre en forskel for dem, som i forvejen bruger meget af deres tid på netop det; at skabe levedygtige landsbyer. 

LANDSBYBOOSTER.DK: Værktøjerne bliver lagt online på en ny hjemmeside, lige til at downloade og bruge. 

FYSISK VÆRKTØJ: Værktøjerne bliver trykt fysisk og lagt i en praktisk værktøjskasse, der tilbydes til alle kommuner med landdistrikter, så den kan udlånes til landsbyerne og bruges til møder og workshops. 

INSPIRATION & IDEER: Værktøjskassen suppleres med cases fra det virkelige liv, hvor nogle af de rigtig, rigtig mange spændende initiativer og aktiviteter der er skabt – bliver lette af finde og lade sig inspierere af.

LANDSBYBOOSTER DAG: Værktøjerne lanceres på en åben inspirationskursus-inspirations-netværksdag.

 

Vi gør det sammen

Vi udvikler det hele i en åben proces på Facebook, hvor vi inviterer andre landsbysamfund og ildsjæle til at være med.

Deltag i debatten her

I udviklingsfasen arbejder vi på tværs af fem aktive landsbysamfund.
Det er landsbysamfund, der er bliver brugt til at give input til problemer og udfordringer – og til at teste værktøjerne.