Landet kræver bedre muligheder for uddannelse

Alt for længe er uddannelser blevet fokuseret omkring de største byer, uden at det nødvendigvis gør noget godt for kvaliteten, og landområderne står tilbage uden uddannelsesinstitutioner. I Landdistrikternes Fællesråd vil vi sikre bedre uddannelsesmuligheder i hele landet.

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Alt for længe er uddannelser blevet fokuseret omkring de største byer, uden at det nødvendigvis gør noget godt for kvaliteten, og landområderne står tilbage uden uddannelsesinstitutioner. Når unge flytter væk for at tage en uddannelse, kommer de nemlig sjældent tilbage og hjemkommunen taber arbejdskraft og ressourcer, der skaber en geografisk skævhed i Danmark, hvor landdistrikterne bliver koblet af resten af landets udvikling.

I Landdistrikternes Fællesråd vil vi sikre bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. I vores uddannelsesudspil kommer vi med syv konkrete anbefalinger, der skal bremse den negative udvikling på uddannelsesområdet i landdistrikterne. At komme af med omprioriteringsbidraget for alle landets uddannelsesinstitutioner var et af dem. Det har vi netop fået overbevist partierne om at fjerne, og det bliver en sejr for alle uddannelser, og ikke mindst de studerende, som sparekravet er gået ud over. Men målet er ikke nået endnu. I udspillet opfordrer vi derfor også regeringen til at justerer fordelingen mellem grund- og aktivitetstilskud i retning af et større grundtilskud. Et højere grundtilskud vil gøre det muligt at opretholde en vis kvalitet – selv i perioder med faldende elevtal. Det er vigtigt, fordi fremskrivninger viser, at der i 2030 kommer færre unge – en udvikling som især kommer til at gå ud over landdistrikterne, og dermed uddannelser beliggende her.

Derudover bør det decentrale grundtilskud for videregående uddannelser øges fra to mio. kr. til fire mio. kr., så uddannelsesinstitutioner har et økonomisk incitament til ikke bare at oprette, men også fortsat at drive decentrale uddannelser. Det vil være med til at sikre, at det er muligt at drive uddannelser uden for de største byer i fremtiden.

Vi kan ikke være sikre på fremtiden, men vi tror på, at uddannelse er en investering i den. Derfor er der brug for et opgør med det nuværende uddannelsessystem, så vi sikrer at alle har adgang til uddannelse – uanset hvor i landet de bor.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail