Landdistrikternes Fællesråd indgår ny aftale med Erhvervsstyrelsen

Landdistrikternes Fællesråd og Erhvervsstyrelsen har indgået aftale om en mål- og resultatplan, der omfatter aktiviteter i landdistrikterne i 2017.


Fire aktører er udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen og har nu indgået aftaler med Erhvervsstyrelsen om hvilke mål og resultater, der er knyttet til støtten.

En af disse aktører er Landdistrikternes Fællesråd, som er interesseorganisation for landdistrikter og yderområder. 

Rådet vil som del af aftalen i 2017 arbejde med potentialet for mikroturisme i landdistrikterne, den finansielle sektors betydning i land- og yderområder, samt små og mellemstore virksomheders muligheder, udfordringer og vækstvilkår i landdistrikterne. Landdistrikternes Fælelsråd vil desuden agere sparringspartner for bl.a. Erhvervsministeriet og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt arbejde med videndeling og formidling i forskellige sammenhænge.

Landdistrikternes Fællesråd blev etableret i 1997 efter aftale med Indenrigsministeriet og har siden udført en række fælles opgaver for landdistrikter og yderområder i Danmark igennem såkaldte resultatkontrakter med staten. 

FAKTA:

Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet i landdistrikter og på de små øer gennem forsøgsprojekter, information og forskning, og på at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet.

I 2017 støtter Landdistriktspuljen Center for Landdistriktsforskning, Food Organisation of Denmark, Landdistrikternes Fællesråd samt Sammenslutningen af Danske Småøer på baggrund af årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Puljen yder desuden støtte til tre forskellige projekttyper: forsøgsprojekter i landdistrikterne, projekter på de små øer samt forsknings- og informationsprojekter.


Kort om Landdistriktspuljens lovgrundlag

Finanslov 2017 har afsat i alt 23,3 mio. kr. til Landdistriktspuljen. I alt 5,4 mio. kr. går til de fire aftalepartnere, mens 17,9 mio. kr. fordeles til projekter via åbne ansøgningsrunder.

Det fremgår af finanslovens § 08.35.09.10, at puljen kan yde støtte til Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet, Food Organisation of Denmark samt Landdistrikternes Fællesråd i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Støttebeløbene er ikke anført i finansloven, men fastsat af erhvervsministeren.

Af § 08.35.09.30 fremgår, at Landdistriktspuljen yder tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.