Vision og mission

Vores mission

Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter.

Vores vision

Vi arbejder for et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, med udgangspunkt i et decentralt Danmark. Der skal være gode rammevilkår for erhverv og jobskabelse samt gode muligheder for at bo og leve i hele landet.