VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse

VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse
Denne rapport undersøger hvordan de danske kommuner klarer sig i henhold til målsætningen om at 90% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, her ses blandt andet på yderområderne, der klarer sig godt.