Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter

Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter
Denne rapport kigger på hvad der gør småskala fødevareproduktion til en succes, og hvordan fødevaresektoren kan blive en endnu stærkere udviklingsfaktor i landdistrikterne og fremadrettet bidrage til beskæftigelse, indtjening, bosætning og turisme.

Udarbejdet af

Anne-Mette Hjalager og Thorkil Boisen, Videncenter for fødevareudvikling

Kategorier

Udgivet

2016

Download / Vis