Udviklingen i unges fraflytning fra yderområder og den geografiske centralisering af uddannelserne

Udviklingen i unges fraflytning fra yderområder og den geografiske centralisering af uddannelserne
Denne undersøgelse ser på, i hvor høj grad der er sket en øget fraflytning af unge fra Yderområderne i de seneste 25 år, og om dette har en sammenhæng med valg af uddannelse eller med andre faktorer.