Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014
Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under opholdet i Region Nordjylland og de samfundsøkonomiske effekter heraf, tegner nærværende rapport en profil af turismen i destinationen og betydningen af erhvervet.