Cohesion on the ground : Perspectives and experiences

Cohesion on the ground : Perspectives and experiences
Overalt i Europa er uligheden stigende. Dette er synligt i det vedvarende sociale og økonomiske skel mellem lande, mellem regioner og mellem byer og landdistrikter.

Denne håndbog præsenterer resultaterne og anbefalingerne fra det internationale forskningsprojekt “Inequality, urbanization and territorial cohesion: Developing the European social model of economic growth and democratic capacity (COHSMO).”

COHSMO-projektet undersøger, hvordan territorial samhørighed på forskellige europæiske rumlige skalaer påvirker økonomisk vækst, rumlig retfærdighed og demokratiske kapaciteter.
Den bagvedliggende idé er, at ‘placering betyder noget’. Det vil sige, at ulighed, sammenhængskraft, konkurrenceevne og deltagelse har territoriale dimensioner på europæisk, nationalt og lokalt plan skal overvejes i udformningen og implementeringen af politikker, der er rettet mod forbedring af EU-borgeres livsmuligheder.

Håndbogen deler også resultater fra 21 casestudier udført af de syv EU-medlemsstater, der deltog i projektet:
Danmark, Østrig, Storbritannien, Grækenland, Polen, Italien og Litauen. Hvert land har rapporteret om tre casestudier inden for en specifik region i deres land – en by-, en forstads- og en landlig case.

Udarbejdet af

Maja Neergaard, Rikke Skovgaard Nielsen m.fl.

Kategorier

Udgivet

2021

Download / Vis

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail