Sociale fællesskabers betydning for livskvalitet i seniorbofællesskab

Sociale fællesskabers betydning for livskvalitet i seniorbofællesskab
Etableringen af ti seniorbofællesskaber er et led i et initiativ fra Realdania, som skal understøtte udviklingen af sociale fællesskaber og derved reducere ældres ensomhed og øge deres livskvalitet. Det er i varierende grad lykkedes at udvikle fællesskaber blandt beboerne. Men der er også tegn på, at beboerne forud for indflytningen har forskellige forventninger til fællesskabet og derfor også forskellige oplevelser af fællesskabet efter indflytningen.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail