Social innovation og sociale entreprenører i yderområder – Et inspirationskatalog

Social innovation og sociale entreprenører i yderområder – Et inspirationskatalog
Denne rapport forsøger at afdække metoderne til hvordan, der skabes social innovation rettet mod at afhjælpe nogle af de udfordringer, som danske yderområder står over for, og derved medvirke til at sprede god praksis til inspiration og læring.