Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018
Redegørelsen beskriver den seneste udvikling i beskæftigelsen, erhvervsudviklingen og for bosætning og demografi i Danmark samt udviklingen på de danske småøer.

Udarbejdet af

Erhvervsministeriet

Kategorier

Udgivet

2018

Download / Vis