Projekter og lokal udvikling i yderområder? – En analyse af ti projekter med succes

Projekter og lokal udvikling i yderområder? – En analyse af ti projekter med succes
Denne rapport undersøger ti lokale udviklingsprojekter, for at afdække deres succes og finde forklaringer, der kan bruges fremadrettet i lignende projekter.