Økologiens bidrag til samfundsgoder

Økologiens bidrag til samfundsgoder
Denne vidensyntese indsamler og strukturerer den eksisterende forskningsbaserede viden om økologiens bidrag, mangler og udviklingspotentialer i relation til de fælles samfundsgoder inden for natur og biodiversitet, miljø, energi og klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt erhvervs- og landdistriktsudvikling.

Udarbejdet af

International Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Kategorier

Udgivet

2015

Download / Vis