Landsbypedeller: En ny form for offentlig-frivillig samproduktion i danske kommuner?

Landsbypedeller: En ny form for offentlig-frivillig samproduktion i danske kommuner?
Denne rapport udspringer af forskningsprojektet Landsbypedeller – en effektiv måde at understøtte lokale ildsjæle på? Første del af projektet er afrapporteret i CLF Rapport nr. 44, som opsummeres som indledning til denne sammenfatning. Derefter redegøres der kort for hovedresultaterne fra anden del af forskningsprojektet.