Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Søhøjlandet Firkløveren på Sjælland

Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Søhøjlandet Firkløveren på Sjælland
Denne rapport kortlægger bevæggrunde, muligheder, udfordringer mm. Ved etablering af landsbyklyngen Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland.