Kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

Kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner
Denne undersøgelse kortlægger behovet for kvalificeret arbejdskraft, med det formål at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.