Kommunale indsatser for at tiltrække tilflyttere til land- og yderkommuner

Kommunale indsatser for at tiltrække tilflyttere til land- og yderkommuner
Der har gennem de senere år været stor opmærksomhed, både i kommunerne og medier, på hvad kommunerne kan gøre for at tiltrække nye borgere, men et fravær af undersøgelser, som belyser dette udover, hvad man gør i enkeltkommuner for at tiltrække tilflyttere. Formålet for nærværende undersøgelse var derfor at redegøre for, hvorvidt og hvordan man i land- og yderkommuner arbejder med at tiltrække tilflyttere.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail