Gårdbutikker – et potentiale for udvikling på landet?

Gårdbutikker – et potentiale for udvikling på landet?
Denne rapports formål er at formidle viden om gårdbutikkernes rolle som lokale udviklingsaktører.

Udarbejdet af

Pia Heike Johansen og Morten Frølund, Center for Landdistriktsforskning

Kategorier

Udgivet

2017

Download / Vis