Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug – ejerskifter, finansiering og robusthed

Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug – ejerskifter, finansiering og robusthed
Denne rapport behandler spørgsmålet om, hvordan ejerforholdene i dansk landbrug skal se ud i fremtiden, hvem der skal eje og drive fremtidens landbrug i Danmark, og hvilken betydning disse ændringer i ejerforholdene får for danske landmænd. Rapporten tager udgangspunkt i et debatmøde på Axelborg den 23. januar 2019.