Den kommunale landdistriktsindsats

Den kommunale landdistriktsindsats
I denne rapport undersøges de forskellige måder, hvorpå de danske kommuner
har valgt, at organisere deres landdistriktsindsats, og om disse organisationsformer har
betydning for, i hvilken udstrækning der opnås den ønskede effekt af
landdistriktsindsatsen.

Udarbejdet af

Anders Hedetoft og Rikke Brandt Broegaard

Kategorier

Udgivet

2020

Download / Vis