At løfte blikket – Inspirationskatalog om strategisk landsbyplanlægning

At løfte blikket – Inspirationskatalog om strategisk landsbyplanlægning
’At løfte blikket’ er et inspirationskatalog, der kortlægger land- og yderkommuners begyndende tilgange til og
hidtidige erfaringer med strategisk landsbyplanlægning og sætter dem ind i et internationalt teoretisk perspektiv.
Målgruppen for kataloget er primært interessenter i kommunernes forvaltninger og kommunalpolitikere,
som i fællesskab arbejder med at finde deres ståsted i forhold til det nye krav i planloven om strategisk landsbyplanlægning.
Herudover er også lokalråd, borgerforeninger, landsbyklynger m.m., vigtige medspillere i den strategiske landsbyplanlægning, ¨
vil kunne hente inspiration i kataloget

Udarbejdet af

Annette Aagaard Thuesen

Kategorier

Udgivet

2021

Download / Vis

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail