Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Lokale med på råd og borgere i forening: En kortlægning af lokalsamfundsforeningers udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde
Denne undersøgelse har til formål at afdække, hvilken rolle lokalsamfundsforeninger som lokalråd, borgerforeninger og lignende organiseringer spiller i det lokale demokrati i Danmark. Rapporten er udarbejdet med støtte fra Landdistriktspuljens forsknings- og informationsmidler.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Annette Aagaard Thuesen, Sanne Pedersen, Louise Bjørklid Levinsen, Marie Feddersen og Klaus Levinsen
Landbrug og landdistrikter
Nærværende rapport dokumenterer resultaterne fra forskningsprojektet ”Integrering af landsbyudvikling og landbrug”, som er finansieret af Landdistriktspuljen 2019 (Liv og Land) under Bolig- og planstyrelsen. Projektet har til formål at afdække landbrugets betydning i lokalsamfundene opdelt på de (små) lokale landbrugsbedrifter og store produktionsorienterede bedrifter. Desuden er det ønsket at afklare, hvilke incitamenter og strategiske planlægningsinitiativer, som kan understøtte de lokale landbrugs bidrag til aktiviteten i lokale landdistrikter (erhvervsaktiviteter, rekreative aktiviteter, identitet mv.).
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Københavns Universitet
“Hvis man går sammen, er flere ting mulige”: Inspirationskatalog om lokalsamfundsbaseret borgerengagement og social innovation
Dette inspirationskatalog formidler viden om lokalt borgerengagement, borgerinitiativer og betydningen af at gribe lokale udviklingsmuligheder, og kobler det sammen med eksempler fra lokalsamfund i Danmark, Holland og Canada. Formålet med inspirationskataloget er, at kan inspirere og understøtte aktører, der på den ene eller den anden måde er engageret i at udvikle lokalsamfund i landdistrikter.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Thuesen, Annette Aagaard; Bjørklid Levinsen, Louise
Sociale fællesskabers betydning for livskvalitet i seniorbofællesskab
Etableringen af ti seniorbofællesskaber er et led i et initiativ fra Realdania, som skal understøtte udviklingen af sociale fællesskaber og derved reducere ældres ensomhed og øge deres livskvalitet. Det er i varierende grad lykkedes at udvikle fællesskaber blandt beboerne. Men der er også tegn på, at beboerne forud for indflytningen har forskellige forventninger til fællesskabet og derfor også forskellige oplevelser af fællesskabet efter indflytningen.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: VIVE
Counter-Urban Activity out of Copenhagen: Who, Where and Why?
Whereas migration is often understood as movement towards cities, it can also assume another direction traditionally termed counter-urbanisation. This paper contributes to the study of counter-urbanisation by investigating data on settlement patterns to places outside commuting distance to the Copenhagen labour market. Counter-urban migration outside the Copenhagen commuting area is compared with out-migration from Copenhagen to suburbs and commuting areas in the period from 2005 to 2020, reflecting periods of both economic growth and recession. In this paper we explore this development in terms of the numbers and characteristics of migrants moving out of commuting distance in comparison to those migrants who leave the city to settle in the suburbs or within commuting distance. The quantitative findings are combined with qualitative findings from a survey of the motives of migrants. In line with earlier studies, this study finds that family, friends, place-specific relations and job opportunities are important motives for moving. However, the results also show that an increasing share of migrants have higher education. This will contribute to the future economic and social sustainability of rural and peripheral places in Denmark.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Aalborg Universitet
Tilskud og udligning fylder mere i næsten alle kommuner i 2021 end i 2020
Der er stor forskel på de økonomiske vilkår i kommunerne, blandt andet på grund af forskelle i udgiftsbehov og skattegrundlag. Tilskuds- og udligningssystemet søger at udjævne kommunale forskelle, så kommunerne har mulighed for at finansiere nogenlunde samme serviceniveau ved nogenlunde samme skatteprocent. Staten finansierer en væsentlig del af systemet via tilskud, men der sker også en direkte omfordeling af indtægter kommunerne imellem via udligningssystemet.

Denne analyse, som giver en status på tilskud og udligning i kommunerne efter udligningsreformen, der trådte i kraft i 2021, er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med VIVE. Den ser nærmere på, hvor store indtægter kommunerne har fra tilskud og udligning i forhold til kommunernes øvrige indtægter, hvordan statens bidrag udvikler sig fra 2020 til 2021, og hvordan fordelingen ser ud mellem kommunerne i 2021.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Danmarks Statistik og VIVE
Profiling Bispebjerg Acute Cohort: Database Formation, Acute Contact Characteristics of a Metropolitan Hospital, and Comparisons to Urban and Rural Hospitals in Denmark
In Denmark, acute hospital contacts account for 72% of all inpatient and 8% of all outpatient contacts. There are 21 hospitals with adult acute care units in Denmark, of which Bispebjerg and Frederiksberg Hospital (BFH), a metropolitan hospital in Copenhagen, the capital of Denmark, is among the largest. To better understand and improve outcomes of patients with acute hospital needs, we have established a research collaboration called Bispebjerg Acute Cohort (BAC) and a national registry-based database as one of the research initiatives. BFH is notably different from other hospitals in Denmark when considering catchment areas and inhabitants since it is the only hospital covering a solely metropolitan catchment area. In preparation for establishing a local, acute cohort with continuous inclusion and collection of extra information and samples, we realized that it has not yet been established how a metropolitan hospital differs from urban hospitals that also have nonurban catchment areas and from hospitals in smaller cities
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Københavns Universitet
Remote work: Effects on Nordic people, places and planning 2021-2024
This report is the first outcome of the project Remote work: Effects on Nordic people, places and planning 2021-2024. This report provides a broad understanding of the current situation (May, 2022) regarding remote work in the Nordic countries, particularly in relation to potential urban and regional development effects. It provides insight into emerging trends in the countries based on Nordic research, statistical data, and stakeholder interviews. Further, it considers the national level policy frameworks that “set the stage” for the development of remote work practices in the Nordic countries.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Nordregio
Land og by – hvor forskellig er boligprisen?
Der tales ofte om, at man kan få mere bolig for pengene på landet. Men hvor store er prisforskellene egentlig mellem land og by? I hvor høj grad kan man bytte en mindre lejlighed i byen til et stort hus på landet?
Denne analyse sammenligner gennemsnitlige købesummer og kvadratmeterpriser i hovedstadsområdet med priserne i storbyer, mellemstore byer, mindre byer og på landet. Analysen ser også på, om de relative prisforskelle mellem land og by er blevet større gennem perioden fra 2013 til 2021.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Danmarks Statistik
Kommunale indsatser for at tiltrække tilflyttere til land- og yderkommuner
Der har gennem de senere år været stor opmærksomhed, både i kommunerne og medier, på hvad kommunerne kan gøre for at tiltrække nye borgere, men et fravær af undersøgelser, som belyser dette udover, hvad man gør i enkeltkommuner for at tiltrække tilflyttere. Formålet for nærværende undersøgelse var derfor at redegøre for, hvorvidt og hvordan man i land- og yderkommuner arbejder med at tiltrække tilflyttere.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Aalborg Universitet

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail