Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Levedygtige landsbyer version 2.0 – ny landdistriktspolitik
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Effektanalyse af tilflytterindsats
Denne rapport indeholder en effektvurdering af hvorvidt, man kan spore en kvantitativ effekt af Business Center Bornholms erhvervsrettede tilflytterservice.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anne Thomas, Lene Havtorn Larsen, Karin Topsø Larsen
Urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Denne analyse undersøger, hvorvidt geografisk mobilitet kan forklares med flytninger
relateret til uddannelse, og hvorvidt en decentralisering af videregående uddannelser kan forventes, at
påvirke den langsigtede befolkningsudvikling. Analysen beskæftiger sig også særskilt, med data relateret til Esbjerg Universitet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Villy Søgaard
Agenda 2030 and SDGs at the local level – a brief start-up guide
Rapportens formål er at fremhæve erfaringer fra implementeringen af SDG (sustainable development goals) med særligt fokus på det økonomiske-, sociale og miljømæssige perspektiv.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Elin Slätmo, Oskar Penje
Samler de højtlønnede og højtuddannede sig få steder i byerne?
Denne analyse ser nærmere på, hvordan vi bor i de større danske byer med særlig fokus på personer med høj uddannelse og/eller høj indkomst.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Henning Christiansen, Michael Berg Rasmussen, Emil Habes og Anne Kaag Andersen
VIVEs kommunetal 2020.1: Arbejdspladserne rykker mod de større bykommuner
Beskæftigelsen er stigende i de fleste kommuner. Yderkommunerne kæmper dog stadig med at genvinde de arbejdspladser, finanskrisen tog. Nøgletal: arbejdspladser og kommuner.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Kurt Houlberg & Jørgen Mølgård Lauridsen
Den moderne landsby i ny rolle: udvikling af nye erhverv
I projektet ’Den moderne landsby i ny rolle: udvikling af nye erhverv’ har man undersøgt, hvordan landsbyer kan træde ind i rollen som erhvervs-entreprenører. Denne rapport gengiver resultaterne af og erfaringerne fra projektet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff
Præster på tværs
Vilkårene for at være præst på landet er under forandring. Nutidens præster sætter pris på tætte faglige relationer til deres kollegaer, og her kan storpastoratet være en positiv ramme om præsternes arbejde. Det giver nemlig præsterne mulighed for at have tætte kolleger - også på landet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Marie Hedegaard Thomsen og Kirsten Donskov Felter
Vi besøger oftere kulturarv i byerne end på landet
Samlet har 63 pct. af befolkningen oplevet kulturarv i Danmark i 2019. Men kulturarv i forbindelse med byer som fx historiske bygninger er mere udbredt at besøge end kulturarv, der ofte ligger i landdistrikter. Denne analyse kigger på, hvor oftere vi besøger kulturarv i byerne end på landet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Danmark Statistik
Landsbyen går sammen om nye erhverv – køreplan for økonomisk udvikling med afsæt i landsbyens særlige kvaliteter
I dette hæfte finder du ideer til, hvordan landsbyerne kan gå sammen om en egentlig økonomisk og erhvervsmæssig udvikling. Målgruppen er aktive landsbyer, der har solid projekterfaring og er klar til at gøre noget mere, end det ”vi plejer”. Hæftet henvender sig desuden til professionelle landdistriktsaktører og politiske beslutningstagere.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff
1 2 3 4 5 6