Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Vi besøger oftere kulturarv i byerne end på landet
Samlet har 63 pct. af befolkningen oplevet kulturarv i Danmark i 2019. Men kulturarv i forbindelse med byer som fx historiske bygninger er mere udbredt at besøge end kulturarv, der ofte ligger i landdistrikter. Denne analyse kigger på, hvor oftere vi besøger kulturarv i byerne end på landet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Danmark Statistik
Landsbyen går sammen om nye erhverv – køreplan for økonomisk udvikling med afsæt i landsbyens særlige kvaliteter
I dette hæfte finder du ideer til, hvordan landsbyerne kan gå sammen om en egentlig økonomisk og erhvervsmæssig udvikling. Målgruppen er aktive landsbyer, der har solid projekterfaring og er klar til at gøre noget mere, end det ”vi plejer”. Hæftet henvender sig desuden til professionelle landdistriktsaktører og politiske beslutningstagere.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff
Attractive rural municipalities in the Nordic countries
Rapporten undersøger hvorfor nogle kommuner er bedre end andre til at udnytte deres ressourcer, tiltrække beboere og skabe arbejdspladser. Se ydereligere: https://nordregioprojects.org/rural-attractiveness-cases/
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Michael Kull, Karen Refsgaard, Hjørdis Rut Sigurjonsdottir, Ágúst Bogason, Mari Wøien Meijer, Nora Sanchez-Gassen, Eeva Turunen
Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne
Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne. De nye indbyggere i landkommunerne er blandt andre østeuropæere, som i stigende grad bosætter sig i Danmark for at arbejde. Denne analyse ser nærmere på personer, der stammer fra disse lande og som bor i landkommunerne.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Lisbeth Greve Harbo og Anne Kaag Andersen
Fremtidens seniorbofællesskab
I denne folder fortæller Realdania om de erfaringer, Realdania har gjort sig undervejs på tværs af sine partnerskaber og præsenterer de 10 seniorbofælleskaber, der indtil videre er etableret eller på vej. Folderen henvender sig primært til professionelle aktører, der ønsker at realisere nye seniorbofællesskaber, men alle kan læse med.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Realdania
Levedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet
Denne rapport handler om landsbysamfunds udviklingskapacitet, og hvordan den kan måles, opbygges og fremmes. Landsbysamfundene skal således også selv kunne opbygge og fremme deres kapacitet, og resultaterne henvender sig til alle dem, der skal arbejde for det perspektiv.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Den kommunale landdistriktsindsats
I denne rapport undersøges de forskellige måder, hvorpå de danske kommuner
har valgt, at organisere deres landdistriktsindsats, og om disse organisationsformer har
betydning for, i hvilken udstrækning der opnås den ønskede effekt af
landdistriktsindsatsen.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anders Hedetoft og Rikke Brandt Broegaard
Levedygtige landsbyer version 2.0 – ny landdistriktspolitik
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Effektanalyse af tilflytterindsats
Denne rapport indeholder en effektvurdering af hvorvidt, man kan spore en kvantitativ effekt af Business Center Bornholms erhvervsrettede tilflytterservice.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anne Thomas, Lene Havtorn Larsen, Karin Topsø Larsen
Urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Denne analyse undersøger, hvorvidt geografisk mobilitet kan forklares med flytninger
relateret til uddannelse, og hvorvidt en decentralisering af videregående uddannelser kan forventes, at
påvirke den langsigtede befolkningsudvikling. Analysen beskæftiger sig også særskilt, med data relateret til Esbjerg Universitet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Villy Søgaard
1 2 3 4 5 6