Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Samler de højtlønnede og højtuddannede sig få steder i byerne?
Denne analyse ser nærmere på, hvordan vi bor i de større danske byer med særlig fokus på personer med høj uddannelse og/eller høj indkomst.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Henning Christiansen, Michael Berg Rasmussen, Emil Habes og Anne Kaag Andersen
VIVEs kommunetal 2020.1: Arbejdspladserne rykker mod de større bykommuner
Beskæftigelsen er stigende i de fleste kommuner. Yderkommunerne kæmper dog stadig med at genvinde de arbejdspladser, finanskrisen tog. Nøgletal: arbejdspladser og kommuner.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Kurt Houlberg & Jørgen Mølgård Lauridsen
Den moderne landsby i ny rolle: udvikling af nye erhverv
I projektet ’Den moderne landsby i ny rolle: udvikling af nye erhverv’ har man undersøgt, hvordan landsbyer kan træde ind i rollen som erhvervs-entreprenører. Denne rapport gengiver resultaterne af og erfaringerne fra projektet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff
Præster på tværs
Vilkårene for at være præst på landet er under forandring. Nutidens præster sætter pris på tætte faglige relationer til deres kollegaer, og her kan storpastoratet være en positiv ramme om præsternes arbejde. Det giver nemlig præsterne mulighed for at have tætte kolleger - også på landet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Marie Hedegaard Thomsen og Kirsten Donskov Felter
Vi besøger oftere kulturarv i byerne end på landet
Samlet har 63 pct. af befolkningen oplevet kulturarv i Danmark i 2019. Men kulturarv i forbindelse med byer som fx historiske bygninger er mere udbredt at besøge end kulturarv, der ofte ligger i landdistrikter. Denne analyse kigger på, hvor oftere vi besøger kulturarv i byerne end på landet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Danmark Statistik
Landsbyen går sammen om nye erhverv – køreplan for økonomisk udvikling med afsæt i landsbyens særlige kvaliteter
I dette hæfte finder du ideer til, hvordan landsbyerne kan gå sammen om en egentlig økonomisk og erhvervsmæssig udvikling. Målgruppen er aktive landsbyer, der har solid projekterfaring og er klar til at gøre noget mere, end det ”vi plejer”. Hæftet henvender sig desuden til professionelle landdistriktsaktører og politiske beslutningstagere.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff
Attractive rural municipalities in the Nordic countries
Rapporten undersøger hvorfor nogle kommuner er bedre end andre til at udnytte deres ressourcer, tiltrække beboere og skabe arbejdspladser. Se ydereligere: https://nordregioprojects.org/rural-attractiveness-cases/
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Michael Kull, Karen Refsgaard, Hjørdis Rut Sigurjonsdottir, Ágúst Bogason, Mari Wøien Meijer, Nora Sanchez-Gassen, Eeva Turunen
Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne
Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne. De nye indbyggere i landkommunerne er blandt andre østeuropæere, som i stigende grad bosætter sig i Danmark for at arbejde. Denne analyse ser nærmere på personer, der stammer fra disse lande og som bor i landkommunerne.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Lisbeth Greve Harbo og Anne Kaag Andersen
Fremtidens seniorbofællesskab
I denne folder fortæller Realdania om de erfaringer, Realdania har gjort sig undervejs på tværs af sine partnerskaber og præsenterer de 10 seniorbofælleskaber, der indtil videre er etableret eller på vej. Folderen henvender sig primært til professionelle aktører, der ønsker at realisere nye seniorbofællesskaber, men alle kan læse med.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Realdania
Den kommunale landdistriktsindsats
I denne rapport undersøges de forskellige måder, hvorpå de danske kommuner
har valgt, at organisere deres landdistriktsindsats, og om disse organisationsformer har
betydning for, i hvilken udstrækning der opnås den ønskede effekt af
landdistriktsindsatsen.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anders Hedetoft og Rikke Brandt Broegaard
1 2 3 4 5 6