Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne
Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne. De nye indbyggere i landkommunerne er blandt andre østeuropæere, som i stigende grad bosætter sig i Danmark for at arbejde. Denne analyse ser nærmere på personer, der stammer fra disse lande og som bor i landkommunerne.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Lisbeth Greve Harbo og Anne Kaag Andersen
Fremtidens seniorbofællesskab
I denne folder fortæller Realdania om de erfaringer, Realdania har gjort sig undervejs på tværs af sine partnerskaber og præsenterer de 10 seniorbofælleskaber, der indtil videre er etableret eller på vej. Folderen henvender sig primært til professionelle aktører, der ønsker at realisere nye seniorbofællesskaber, men alle kan læse med.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Realdania
Levedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet
Denne rapport handler om landsbysamfunds udviklingskapacitet, og hvordan den kan måles, opbygges og fremmes. Landsbysamfundene skal således også selv kunne opbygge og fremme deres kapacitet, og resultaterne henvender sig til alle dem, der skal arbejde for det perspektiv.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Den kommunale landdistriktsindsats
I denne rapport undersøges de forskellige måder, hvorpå de danske kommuner
har valgt, at organisere deres landdistriktsindsats, og om disse organisationsformer har
betydning for, i hvilken udstrækning der opnås den ønskede effekt af
landdistriktsindsatsen.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anders Hedetoft og Rikke Brandt Broegaard
Levedygtige landsbyer version 2.0 – ny landdistriktspolitik
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Effektanalyse af tilflytterindsats
Denne rapport indeholder en effektvurdering af hvorvidt, man kan spore en kvantitativ effekt af Business Center Bornholms erhvervsrettede tilflytterservice.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anne Thomas, Lene Havtorn Larsen, Karin Topsø Larsen
Forretningsudvikling og Innovation i turisme
Denne bog udfolder udfordringer i dansk turisme og ser på disse i et internationalt perspektiv. Publikationen analyserer, hvordan virksomhederne arbejder med innovation, og hvordan man kan forstå den nyeste udvikling i turismen både i praksis og teori.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anne-Mette Hjalager
Urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Denne analyse undersøger, hvorvidt geografisk mobilitet kan forklares med flytninger
relateret til uddannelse, og hvorvidt en decentralisering af videregående uddannelser kan forventes, at
påvirke den langsigtede befolkningsudvikling. Analysen beskæftiger sig også særskilt, med data relateret til Esbjerg Universitet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Villy Søgaard
Boligfinansiering i landdistrikterne
Historisk og aktuel analyse af mulighederne for boligfinansiering i landdistrikterne og konsekvenserne for boligmarkedet i et landdistriktsperspektiv. Udarbejdet af Syddansk Universitet.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Egon Noe, Barbara Fersch, Mille Renée Larsen, Morten Holm Falk
Agenda 2030 and SDGs at the local level – a brief start-up guide
Rapportens formål er at fremhæve erfaringer fra implementeringen af SDG (sustainable development goals) med særligt fokus på det økonomiske-, sociale og miljømæssige perspektiv.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Elin Slätmo, Oskar Penje
1 2 3 4 5 6