Vidensbank

Her kan du søge, filtrere og plukke i vidensbanken.

Udvikling I dansk dagligvarehandel
Denne analyse undersøger udviklingen af antallet af dagligvarebutikker i Danmark, som især er presset i byer med under 2.000 indbyggere.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: De Samvirkende Købmænd
Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark
Denne rapport undersøger vigtigheden af kyst- og havturisme i Danmark, som tegner sig for 37 pct. af den samlede turismeomsætning.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: Nino Javakhishvili-Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning
Kirken på landet: Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde
Rapporten handler som udgangspunkt om kirkens muligheder for samarbejde, men er helt naturligt kommet til også at handle om de muligheder og udfordringer, der er for samarbejde lokalt generelt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Randlev, Helle Rotbøll, Egon Bjørnshave Noe og Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning
VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse
Denne rapport undersøger hvordan de danske kommuner klarer sig i henhold til målsætningen om at 90% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, her ses blandt andet på yderområderne, der klarer sig godt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Kurt Houlberg og Christophe Kolodziejczyk, VIVE
Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Liv i Ådalen
Denne rapport kortlægger bevæggrunde, muligheder, udfordringer mm. Ved etablering af landsbyklyngen Liv i Ådalen.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Sekretariat for landsbyklynger og DGI Landskontor
Sundhedsdækning på Region Sjællands mindre øer
Analysen ser på sundhedsdækningen på de mindre øer, som grundet deres karakteristik i forhold til befolkningsstørrelse, geografi og livssammenhæng har haft en særlig opmærksomhed.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Praksisplanudvalget for almen praksis
Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Søhøjlandet Firkløveren på Sjælland
Denne rapport kortlægger bevæggrunde, muligheder, udfordringer mm. Ved etablering af landsbyklyngen Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Sekretariat for landsbyklynger og DGI Landskontor
Kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner
Denne undersøgelse kortlægger behovet for kvalificeret arbejdskraft, med det formål at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Oxford Research
Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?
Analysen undersøger om andelsorganiserede virksomheder bidrager til positiv udvikling i deres lokalområde.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Egon Bjørnshave Noe og Helle Rotbøll Randlev, Center for Landdistriktsforskning
Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender
Rapporten undersøger tendenser blandt unge i forbindelse med valg af uddannelse og hvordan deres bosættelse er efter endt uddannelse.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Damvad Analytics
1 2 3 4 5 6