Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

Lokal udviklingsplan for Rø
Dette er en plan for Rø udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT's arbejde med at udvikle LUP'er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Center for Regional- og Turismeforskning
Afsluttende rapport – Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022
Denne rapport afslutter mere end syv års forskningsarbejde med at udvikle indikatorer for multifunktionel jordfordeling, afprøve indikatorerne som kriterier for udvælgelse af egnede arealer og for måling af effekter i fire pilotområdet for afprøvning af jordfordelingsredskabet, som en måde til opnåelse af en bæredygtig flersidig anvendelse af arealer. Rapporten opsummerer videnskabelige baserede indikatorer, målemetoder og overvejelser omkring relationer mellem opfyldelse af flere mål på samme tid på samme arealer. Den præsenterer målinger af resultater fra multifunktionelt jordfordelingsprojekt ved Glenstrup Sø og fra et genbesøg af tre pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling, og den samler op på de samlede resultater med en perspektivering for fremtidig anvendelse af multifunktionel jordfordeling som redskab til bæredygtig og flersidig arealanvendelse.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Syddansk Universitet
Counter-Urban Activity out of Copenhagen: Who, Where and Why?
Whereas migration is often understood as movement towards cities, it can also assume another direction traditionally termed counter-urbanisation. This paper contributes to the study of counter-urbanisation by investigating data on settlement patterns to places outside commuting distance to the Copenhagen labour market. Counter-urban migration outside the Copenhagen commuting area is compared with out-migration from Copenhagen to suburbs and commuting areas in the period from 2005 to 2020, reflecting periods of both economic growth and recession. In this paper we explore this development in terms of the numbers and characteristics of migrants moving out of commuting distance in comparison to those migrants who leave the city to settle in the suburbs or within commuting distance. The quantitative findings are combined with qualitative findings from a survey of the motives of migrants. In line with earlier studies, this study finds that family, friends, place-specific relations and job opportunities are important motives for moving. However, the results also show that an increasing share of migrants have higher education. This will contribute to the future economic and social sustainability of rural and peripheral places in Denmark.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Aalborg Universitet
Modulforsøg på nedlagt Mern Station
Denne evaluering er gennemført af BUILD, Aalborg Universitet som en af fire evalueringer af forsøg med modulsystemer i tomme bygninger i fire kommuner, og som bl.a. bygger på´udviklingsteamets egenevaluering af deres modulforsøg. Evalueringen er gennemført for Bolig- og Planstyrelsen (BPST) i henhold til BUILD, Aalborg Universitet’s tilbud af november 2016, hvor det anvendte princip for evaluering blev præsenteret. Samtidig har BPST (dengang Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, UIBM) udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til kommunerne om smarte løsninger til to af landets store udfordringer: (1) Behov for billige lejeboliger og (2) Tomme og forfaldne bygninger, der specielt er en udfordring for vores land- og yderområder.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Aalborg Universitet
Tilskud og udligning fylder mere i næsten alle kommuner i 2021 end i 2020
Der er stor forskel på de økonomiske vilkår i kommunerne, blandt andet på grund af forskelle i udgiftsbehov og skattegrundlag. Tilskuds- og udligningssystemet søger at udjævne kommunale forskelle, så kommunerne har mulighed for at finansiere nogenlunde samme serviceniveau ved nogenlunde samme skatteprocent. Staten finansierer en væsentlig del af systemet via tilskud, men der sker også en direkte omfordeling af indtægter kommunerne imellem via udligningssystemet.

Denne analyse, som giver en status på tilskud og udligning i kommunerne efter udligningsreformen, der trådte i kraft i 2021, er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med VIVE. Den ser nærmere på, hvor store indtægter kommunerne har fra tilskud og udligning i forhold til kommunernes øvrige indtægter, hvordan statens bidrag udvikler sig fra 2020 til 2021, og hvordan fordelingen ser ud mellem kommunerne i 2021.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Danmarks Statistik og VIVE
Profiling Bispebjerg Acute Cohort: Database Formation, Acute Contact Characteristics of a Metropolitan Hospital, and Comparisons to Urban and Rural Hospitals in Denmark
In Denmark, acute hospital contacts account for 72% of all inpatient and 8% of all outpatient contacts. There are 21 hospitals with adult acute care units in Denmark, of which Bispebjerg and Frederiksberg Hospital (BFH), a metropolitan hospital in Copenhagen, the capital of Denmark, is among the largest. To better understand and improve outcomes of patients with acute hospital needs, we have established a research collaboration called Bispebjerg Acute Cohort (BAC) and a national registry-based database as one of the research initiatives. BFH is notably different from other hospitals in Denmark when considering catchment areas and inhabitants since it is the only hospital covering a solely metropolitan catchment area. In preparation for establishing a local, acute cohort with continuous inclusion and collection of extra information and samples, we realized that it has not yet been established how a metropolitan hospital differs from urban hospitals that also have nonurban catchment areas and from hospitals in smaller cities
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Københavns Universitet
Lokal udviklingsplan for Klemensker
Dette er en plan for Klemensker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalesamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT's arbejde med at udvikle LUP'er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Center for Regional- og Turismeforskning
“Liv til landsbyen”: inspirationskatalog om borgerinitierede dagligvarebutikker
Ambitionen med dette katalog er at formidle de indsigter, vi har fået gennem den internationale litteratur og en større empirisk undersøgelse af den borgerinitierede dagligvarebutik i landdistrikterne.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Syddansk Universitet
Modulforsøg på nedlagt Faxe Sygehus
Denne evaluering er gennemført af BUILD, Aalborg Universitet som en af fire evalueringer af forsøg med modulsystemer i tomme bygninger i fire kommuner, og som bl.a. bygger på udviklingsteamets egenevaluering af deres modulforsøg. Evalueringen er gennemført for Bolig- og Planstyrelsen (BPST) i henhold til BUILD, Aalborg Universitets tilbud af november 2016, hvor det anvendte princip for evaluering blev præsenteret. Samtidig har BPST (dengang Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, UIBM) udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til kommunerne om smarte løsninger til to af landets store udfordringer: (1) Behov for billige lejeboliger og (2) Tomme og forfaldne bygninger, der specielt er en udfordring for vores land- og yderområder.
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Aalborg Universitet
Lokal udviklingsplan for Nyker
Dette er en plan for Nyker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT's arbejde med at udvikle LUP'er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune
Udgivelses år: 2022
Udarbejdet af: Center for Regional- og Turismeforskning

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail