Vidensbank

Her kan du søge, filtrere og plukke i vidensbanken.

Udvikling I dansk dagligvarehandel
Denne analyse undersøger udviklingen af antallet af dagligvarebutikker i Danmark, som især er presset i byer med under 2.000 indbyggere.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: De Samvirkende Købmænd
Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark
Denne rapport undersøger vigtigheden af kyst- og havturisme i Danmark, som tegner sig for 37 pct. af den samlede turismeomsætning.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: Nino Javakhishvili-Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning
Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?
Analysen undersøger om andelsorganiserede virksomheder bidrager til positiv udvikling i deres lokalområde.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Egon Bjørnshave Noe og Helle Rotbøll Randlev, Center for Landdistriktsforskning
Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender
Rapporten undersøger tendenser blandt unge i forbindelse med valg af uddannelse og hvordan deres bosættelse er efter endt uddannelse.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Damvad Analytics
Bør der ske en udflytning af universiteter til provinsen
Analysen ser på effekter af at flytte universitetsuddannelser til provinsen med erfaring fra andre lande.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: KRAKA
Pres på Gymnasierne
Denne analyse fra Gymnasiernes Lærerforening, undersøger søgetallene fra grundskolen i 2018.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Gymnasieskolernes Lærerforening
Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018
Redegørelsen beskriver den seneste udvikling i beskæftigelsen, erhvervsudviklingen og for bosætning og demografi i Danmark samt udviklingen på de danske småøer.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Erhvervsministeriet
Kyst- og naturturister i Danmark
Rapporten tegner en profil af de danske og udenlandske kyst- og naturturister i Danmark, som overnatter på de kommercielle overnatningsformer dvs. hotel, feriecenter, vandrerhjem, sommerhus, camping og lystbådehavne.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: VisitDenmark
VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse
Denne rapport undersøger hvordan de danske kommuner klarer sig i henhold til målsætningen om at 90% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, her ses blandt andet på yderområderne, der klarer sig godt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Kurt Houlberg og Christophe Kolodziejczyk, VIVE
Kirken på landet: Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde
Rapporten handler som udgangspunkt om kirkens muligheder for samarbejde, men er helt naturligt kommet til også at handle om de muligheder og udfordringer, der er for samarbejde lokalt generelt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Randlev, Helle Rotbøll, Egon Bjørnshave Noe og Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning
1 2 3 4 5 6