Vidensbank

Her kan du søge, filtrere og plukke i vidensbanken.

Hvilken betydning har virksomheder med et stærkt brand for et nærområde?
Analysen har kortlagt, hvilken betydning landdistriktsvirksomheder med et stærkt brand har for bosætning og udvikling i deres kommune. I analysen indgår ni virksomheder, der alle har et stærkt brand, som kendes ud over kommunens grænser. Virksomhederne Thise Mejeri, Kvadrat, SOLAR, Rynkeby, Stauning Whiskey, Lalandia Rødby, Fårup Sommerland, Dragsbæk og Lyngsoe Systems er med i undersøgelsen.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: HASS Q & CO., Landdistrikternes Fællesråd
Sundhedsoversigt for landdistrikter, mindre byer og større byer
Sundhedsoversigt for landdistrikter, mindre byer og større byer er udarbejdet af DEFACTUM, Region Midtjylland for Landdistrikternes Fællesråd. Formålet med sundhedsoversigten er at bidrage med viden om sundhedstilstanden i landdistrikterne.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: Jes Bak Sørensen; Björk Guðlaugsdóttir, DEFACTUM Region Midtjylland
Udvikling I dansk dagligvarehandel
Denne analyse undersøger udviklingen af antallet af dagligvarebutikker i Danmark, som især er presset i byer med under 2.000 indbyggere.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: De Samvirkende Købmænd
Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark
Denne rapport undersøger vigtigheden af kyst- og havturisme i Danmark, som tegner sig for 37 pct. af den samlede turismeomsætning.
Udgivelses år: 2019
Udarbejdet af: Nino Javakhishvili-Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning
VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse
Denne rapport undersøger hvordan de danske kommuner klarer sig i henhold til målsætningen om at 90% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, her ses blandt andet på yderområderne, der klarer sig godt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Kurt Houlberg og Christophe Kolodziejczyk, VIVE
Kirken på landet: Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde
Rapporten handler som udgangspunkt om kirkens muligheder for samarbejde, men er helt naturligt kommet til også at handle om de muligheder og udfordringer, der er for samarbejde lokalt generelt.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Randlev, Helle Rotbøll, Egon Bjørnshave Noe og Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning
Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Liv i Ådalen
Denne rapport kortlægger bevæggrunde, muligheder, udfordringer mm. Ved etablering af landsbyklyngen Liv i Ådalen.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Sekretariat for landsbyklynger og DGI Landskontor
Sundhedsdækning på Region Sjællands mindre øer
Analysen ser på sundhedsdækningen på de mindre øer, som grundet deres karakteristik i forhold til befolkningsstørrelse, geografi og livssammenhæng har haft en særlig opmærksomhed.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Praksisplanudvalget for almen praksis
Kortlægning og analyse af landsbyklyngen Søhøjlandet Firkløveren på Sjælland
Denne rapport kortlægger bevæggrunde, muligheder, udfordringer mm. Ved etablering af landsbyklyngen Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Sekretariat for landsbyklynger og DGI Landskontor
Kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner
Denne undersøgelse kortlægger behovet for kvalificeret arbejdskraft, med det formål at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.
Udgivelses år: 2018
Udarbejdet af: Oxford Research
1 2 3 4 5 6