Viborg melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd

Viborg Kommune melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd, der nu repræsenterer 53 kommuner over hele landet.

Dermed kan fællesrådet yde en endnu stærkere indsats for at skabe et Danmark i bedre balance, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Antallet af medlemmer er afgørende, når det kommer til at skabe ørenlyd og sætte den politiske dagsorden. Jo flere vi er, des stærkere står vi. Derfor er det med stor glæde, at jeg byder Viborg Kommune velkommen om bord hos Landdistrikternes Fællesråd, udtaler Steffen Damsgaard.

Formand for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune Mette Nielsen (S) udtaler:

– Udvikling i landdistrikterne står meget højt på Viborg Byråds overordnede dagsorden. Vi har etableret et nyt Landdistriktsudvalg, og derfor er det helt naturligt for os at blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Ligesom rådets øvrige medlemmer er vi meget optagede af at skabe gode rammer for borgerne i vores lokalområder. Vi glæder os derfor meget til at kunne trække på den fælles vidensbank og de gode sparringspartnere, vi får.

Som Danmarks overordnede landdistriktsorganisation indsamler, deler og kommunikerer Landdistrikternes Fællesråd viden og erfaringer til gavn for landdistrikter og yderområder. Derudover afholder rådet løbende arrangementer, møder og netværksaktiviteter for vores medlemskommuner, hvori bl.a. landdistriktskoordinatorer, borgmestre og politikere deltager.

Siden årsskiftet har Landdistrikternes Fællesråd fået fem nye kommunale medlemmer, udover Viborg har Brønderslev, Favrskov, Ringsted og Mariagerfjord kommuner meldt sig ind i fællesrådet i første kvartal af 2018.

Også landsbyernes stemme er blevet stærkere i fællesrådet. Organisationerne Fynsland og Sønderborg Landsbyforum, der repræsenterer hhv. 21 lokalråd og 34 landsbylaug, meldte sig i denne uge ind i Landdistrikternes Fællesråd.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk