Vestdanmark kan blive medieforligets store taber

De regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, der med stor succes har støttet filmproduktion i Vestdanmark, risikerer at få udhulet deres finansieringsgrundlag i et kommende medieforlig. Det vil ikke alene underminere grundlaget for kreative industrier og vækst uden for København, men også fratage Vestdanmark en oplagt profileringsmulighed, lyder kritikken fra bl.a. Landdistrikternes Fællesråd, der kæmper for at få afsat 15 millioner årligt til hver af de regionale filmfonde i forbindelse med medieforliget.

Men henblik på at skabe bedre balance mellem landsdelene har regeringen blandt andet flyttet tusindvis af statslige arbejdspladser fra København ud i resten af landet. Medieforliget risikerer dog at trække i den stik modsatte retning. Oplægget til medieforhandlingerne budgetterer nemlig med at afskaffe licensen og dermed fjerne tildelingen af overskydende licensmidler, som de regionale filmfonde i dag finansieres igennem. Da FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje ikke ser ud til at blive tilgodeset på anden vis i medieudspillet, så mister de en ’finansiel livsnerve’ i form af de overskydende licensmidler.

Besparelser vil få konsekvenser

10 fynske borgmestre fra FilmFyns ejerkreds sendte ultimo 2017 forud for medieforhandlingerne en appel til Folketingets Kulturudvalg under overskriften: ”Her skal der ikke udflyttes fra Hovedstaden. Her kan der bygges videre på noget, der allerede eksisterer”. Nu står FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje i en situation, hvor de i stedet for at få midler til at udbygge deres foretagende, som de havde håbet på, pludselig kan blive tvunget til at nedjustere deres engagement og støtte til Vestdansk filmproduktion.

– I FilmFyn arbejder vi sammen med Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus benhårdt på at få overført nogle af public-service-midlerne til Vestdanmark – til Fyn og Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus – til fortsat udvikling af de supplerende filmkraftcentre uden for hovedstadsområdet. Nu står vi pludselig i en situation, hvor vi de facto risikerer at skulle spare et stort millionbeløb i de kommende år svarende til 2.5 mio. kr. hver. Det er selvfølgelig en fuldkommen uholdbar situation for os, hvis man ikke finder en løsning på det, lyder det fra Bo Damgaard, der er direktør for Film Fyn.

En bekymring der deles af Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard.

– De to regionale filmfonde har leveret arbejdspladser, omsætning og regional stolthed til landdistrikterne. Bliver denne besparelse en realitet, giver det ikke bare en økonomisk og kulturel skævvridning af Danmark, men også en ensretning af den kunstneriske produktion, der ikke afspejler landets sammensætning, siger han. 

Carsten Holst, der er chef for Den Vestdanske Filmpulje, ser ikke de potentielle besparelser, som et udtryk for, at man rent politisk ikke ønsker at hjælpe de to regionale filmfonde. Han frygter dog, at man skubber de regionale filmfondes fremadrettede finansiering til forhandlingerne om en ’filmaftale’, der forventes at finde sted i kølvandet på en medieaftale. En model som han dog advarer kraftigt i mod.

– Regeringens udspil har ikke fokus på øget regional forankring, og vi frygter at blive nedprioriteret i de pågående forhandlinger. Finansiering på baggrund af en filmaftale må ikke bruges på støtte til tv-serier. Vælger man denne model, vil det begrænse investeringer i vestdanske film, der tidligere har produceret succeser som Arvingerne, Dicte, Norskov eller Tinkas Juleeventyr for blot at fremhæve nogle af de succesfulde tv-serier, der er optaget i Vestdanmark, siger han. 

Følgende otte fynske kommuner står bag FilmFyn: Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Assens Kommune. 

Følgende kommuner står bag Den Vestdanske Filmpulje: 

Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Holstebro Kommune, Randers Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Silkeborg Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune.

Folketingets partier forhandler i disse uger om et kommende medieforlig. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail