Vækstplan for Det Blå Danmark styrker yderområder

Regeringens plan for udvikling af den maritime sektor vil styrke fundamentet for bosætning og erhvervsudvikling i land- og yderkommunerne, hvor 66 pct. af de danske søfolk bor, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Dansk skibsfart har vind i sejlene og rykker frem på listen over de største søfartsnationer. Det smitter af på yderområderne, når søfarten klarer sig godt, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der glæder sig over regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. 

– Vækstplanen for Det Blå Danmark skaber bedre rammebetingelser for søfarten og hele den maritime klynge. Det sikrer arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne, hvor mange søfolk bor, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Derfor glæder jeg mig over, at regeringen styrker en i forvejen unik dansk styrkeposition, der skaber vækst og udvikling i by og på land. 

Vækstplanen får ligeledes rosende ord med på vejen fra Danske Rederier.

– Regeringen har præsenteret en helstøbt vækstplan for Det Blå Danmark, hvor der både justeres på grundlæggende rammevilkår, som sømandsbeskatning for offshore, samtidig med at man lægger op til at styrke uddannelsesindsatsen, så vi sikrer fødekæden af kvalificeret arbejdskraft til rederierne. Det vil komme hele landet til gavn, herunder yderkommunerne, hvor Det Blå Danmark bidrager væsentligt til beskæftigelsen, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Planen, der følger op på regeringens vækstteam for Det Blå Danmark, som afleverede sine anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen i foråret, skal gennem 37 konkrete initiativer gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter i 2025, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.  

Sømandsskat og maritime uddannelser 

Et af de elementer, der vækker særlig stor glæde i yderområdernes interesseorganisation er, at planen betyder, at ansatte på skibe i offshoreindustrien skal omfattes af den såkaldte sømandsskatteordning, der blev vedtaget i forbindelse med finansloven. 

– Det er rigtig godt, at ansatte på offshoreskibe nu bliver ligestillet med andre søfolk, da det forbedrer konkurrencebetingelserne for danske rederier, hvilket er nødvendigt for at fastholde og tiltrække skibe under dansk flag og dermed arbejdspladser og bosætning i hele landet, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. 

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd sikrer ordningen en mere konkurrencedygtig danske søfart, da rederierne kan aflønne søfolkene med en nettoløn, hvilket sænker omkostningerne. Skatteordningen gælder i dag på de fleste danske handelsskibe, men omfatter ikke alle offshore skibene. Det kan betyde et tab af arbejdspladser i landdistrikterne, da Danmarks nabolande i dag har mere konkurrencedygtige skatteordninger.

Derudover glæder Steffen Damsgaard sig over, at vækstplanen bidrager til at sikre kompetencer og uddannelser, som vil komme landdistrikterne til gavn, da man muliggør, at optaget på de maritime uddannelser, som ligger spredt i hele landet, kan øges. 

– Uddannelsesmuligheder rundt i hele landet er afgørende for, at unge mennesker kan blive boende i deres lokalområde. Planen er et rigtig godt skridt mod at styrke den mulighed, siger han. 

Borgmestre: Plan bidrager til arbejdspladser

I Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner er der ligeledes glæde at spore.

Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit S. Hansen (S) ser frem til, at der igen sættes fokus på at skabe gode rammevilkår for de maritime erhverv. Hun understreger, at der alene i Region Nordjylland er ca. 400 martime virksomheder, heraf 158 maritime i Frederikshavn.

– Vækstplanen har mange gode elementer, som styrker de maritime erhverv. Det glæder mig derfor som repræsentant for Nordjylland, at den maritime industri har fået en maritim montørordning, og at danske rederier har fået en DIS ordning for offshore skibe, siger Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit S. Hansen og fortsætter:

– Når ambitionen er, at Danmark skal være maritimt kraftcenter, så er Frederikshavn Kommune parat til at spille en hovedrolle. Vi har i forvejen en stærk maritim klynge af virksomheder og uddannelser og ser frem til øget fokus, når Den Blå Vækstplan skal udmøntes.

Søfart er Danmarks største eksporterhverv og en unik dansk styrkeposition.  

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail