Uddannelser skal rykkes til provinsen

Landdistrikternes Fællesråd vil have udflyttet uddannelser. Det forslag møder nu opbakning fra regeringen, der inden længe vil præsentere den næste runde af udflytning af statslige arbejdspladser, som også vil omfatte uddannelsesinstitutioner.

Centraliseringen af videregående uddannelser i de største byer er vokset i en årrække. Det har svækket sammenhængskraften, mener Landdistrikternes Fællesråd, der vil have Folketinget til at sikre en bedre geografisk fordeling.

Rådet møder nu opbakning fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der mandag fortæller, at regeringen i forbindelse med planen for anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser også vil inkludere uddannelsesinstitutioner.

– Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen bakker op om vores forslag om, at der skal være et større uddannelsesudbud i provinsen, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

 – Det er helt oplagt at tænke i at lægge uddannelser der, hvor erhvervslivet har brug for de færdiguddannede.

Uddannelser bør flyttes tættere på de områder, uddannelserne sigter mod, mener Landdistrikternes Fællesråd. Det kan for eksempel være områder, hvor der er klynger af virksomheder indenfor produktion, energi, offshore eller turisme, og hvor der f.eks. mangler erhvervsuddannelser og ingeniøruddannelser.

– Det er altså ingen naturlov, at uddannelser inden for f.eks. fødevarer, natur, industri og turisme skal ligge i de største byer. Det giver ikke mening, at uddannelser på f.eks. professionsbachelorniveau hovedsageligt ligger i de største byer.

Mangel på arbejdskraft rundt i landet 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen peger bl.a. på, at der er  behov for, at de erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften. Det er noget, man kan nikke genkendende til hos Landdistrikternes Fællesråd. 

– Den aldrende befolkning og den “tvungne” flytningen mod de større byer betyder at der flere steder rundt i landet er mangel på arbejdskraft, siger Steffen Damsgaard. 

En analyse fra Dansk Erhverv, der blev offentliggjort i 2017, peger bl.a. på at arbejdsmarkedet bliver meget stramt i nogle områder, da de har meget lav ledighed og antallet af indbyggere i de erhvervsaktive aldre forventes at falde. Analysen peger på, at arbejdsmarkedet i 2020 bliver presset i 62 ud af 98 kommuner.

Det er særligt i Vestjylland, på Vestfyn og i Sønderjylland, at det bliver vanskeligt for virksomhederne at finde nye medarbejdere. 

– En nøgle til at fastholde de unge i landkommunerne er, at de kan uddanne sig lokalt. Når unge mennesker er nødt til at flytte ind til de større byer, er det, fordi det er der, mulighederne er, når de skal videreuddanne sig, siger Steffen Damsgaard.

Regeringen ventes at præsentere planen for runde to af flytningen af statslige arbejdspladser i januar 2018. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk