Sundhedsudspil: Et skridt frem og to tilbage for landdistrikter

Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder mange gode elementer, men forslaget om at nedlægge regionsrådene er ikke et af dem, mener Landdistrikternes Fællesråd, der frygter demokratisk underskud.

Regeringen præsenterede onsdag sit udspil til en sundhedsreform, der har fået navnet “Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”. En del af udspillet handler om, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser. Herudover lægges der op til, at strukturen i sundhedsvæsenet skal ændres til tre lag med en statslig bestyrelse under Sundhedsministeriet, fem regionale sundhedsforvaltninger og 21 nye sundhedsfælleskaber.

Der er både gode og dårlige tiltag i det nye udspil, mener Landdistrikternes Fællesråd.

– Jeg er fuldstændig enig i ambitionen om at styrke sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at alle borgere har lige adgang til de rette sundhedstilbud, uanset hvor i landet de bor, siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

– På mange måder mener jeg, at udspillet kan bidrage til at sikre en bedre sammenhæng i behandlingsforløbet. Det er f.eks. meget positivt, at der lægges op til, at kronisk syge patienter i langt højere grad skal behandles hos læger i lokale sundhedshuse. Det skaber nærhed og tryghed for den enkelte patient.

Samtidig mener Steffen Damsgaard, at det er positivt, at regeringen vil tilføre flere ressourcer til sundhedsvæsenet i form af en nærhedsfond på seks milliarder kroner.

– Det er godt, at kommunerne, herunder borgmestre og udvalgsformænd, får en større rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og jeg håber, at nærhedsfonden og en kommende udligningsreform kan medvirke til at sikre den nødvendige finansiering, siger han. 

Damsgaard er dog meget utilfreds med, at nedlæggelse af regionerne er en del af regeringens udspil. Han mener godt, at elementerne i udspillet kunne indpasses i den nuværende struktur for regionerne. 

– Det er bekymrende, og jeg er meget utilfreds med, at regeringen foreslår at fjerne den direkte folkevalgte forankring til sundhedsvæsenet i form af regionsrådene. Det mener jeg grundlæggende er helt forkert, da det vil skabe et demokratisk underskud, siger han.

Steffen Damsgaard hæfter sig ved, at en del af de opgaver, regionerne i dag varetager, samles i en statslig bestyrelse under Sundhedsministeriet med navnet “Sundhedsvæsen Danmark”. Bestyrelsen skal stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsenet, og det er ifølge Damsgaard udtryk for en uheldig centralisering.

– At samle en del af de regionale opgaver i en statslig myndighed i Aarhus kan jeg kun tolke som en centralisering, der vil bidrage til at skævvride vores samfund, siger han og fortsætter:

– Helt konkret betyder det, at der bliver længere fra dem, som træffer beslutningerne, til dem som beslutningerne får konsekvenser for. Det er meget problematisk og slet ikke i tråd med regeringens ambition om et Danmark, der hænger bedre sammen.

Han hæfter sig også ved, at nogle af regionernes hidtidige opgaver uden for sundhedsområdet bortfalder eller overføres til stat eller kommuner, hvilket ifølge ham også kan ses som et udtryk for centralisering.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, chefkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail