Sundhed i landdistrikterne til debat

Hvordan styrker vi det nære sundhedsvæsen og skaber sikkerhed og tryghed i hele landet? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for et dialogmøde arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Apotekerforening, hvor en række af de vigtigste aktører i sundhedsvæsenet deltog. Det skriver fagbladet Farmaci. 

Formanden for regeringens udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Dorthe Søndergaard, fortalte om opgaven set fra udvalgets synsvinkel. Derudover fik de fremmødte inspiration fra blandt andre chefkonsulent Mirjana Saabye fra Ældre Sagen og FOAs sektorformand Karen Stæhr.

Hos Landdistrikternes Fællesråd mener næstformand Karsten Gram, at dialogmødet var en succes. 

– Det var et rigtig godt dialogmøde, som på mange måder var med til at give nye perspektiver på den igangværende debat om udfordringerne med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen i hele Danmark. For os i Landdistrikternes Fællesråd er sundhed og tryghed en afgørende forudsætning for bosætning, og derfor var det opløftende at være vidne til et arrangement, hvor dialogen mellem aktørene var i højsædet, siger han.

Karsten Gram understreger, at der kom mange gode bud på, hvordan man sikre at ældre får mulighed for at blive boende i deres lokalområde, blandt andet ved hjælp af ny teknologi såsom telemedidicin. 

Formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns ser det fælles udbytte af dagen som en stor gevinst.

– Jeg tror, at vi alle fik et bedre indblik i, hvordan vi kan bruge hinanden, vores viden og vores kompetencer til at finde svar på udfordringerne i sundhedssektoren. Jo mere konkret den viden bliver, jo bedre bliver vi også til at hjælpe borgerne bedst muligt, og det gælder ikke mindst i landdistrikter og yderområder, siger Anne Kahns.

Landdistrikternes Fællesråd vil i samarbejde med Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen, Ældre Sagen og andre aktører på sundhedsområdet fortsætte med at sætte fokus på et sundhedsvæsen i bedre balance. Dette vil blandt andet ske til Folkemødet på Bornholm.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk