Regeringsgrundlag er positivt for landdistrikter

De tre partiledere, der har forhandlet om dannelsen af en borgerlig trekløverregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har netop afholdt et pressemøde på Marienborg.

Her præsenterede de et nyt regeringsgrundlag.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 42 af landets 98 kommuner, mener man, at der er mange gode initiativer for landdistrikterne i regeringsgrundlaget.

– Set med landdistrikternes øjne rummer regeringsgrundlaget en række spændende initiativer, der uden tvivl vil bidrage til et Danmark i bedre balance, siger formand Steffen Damsgaard og understreger, at han er glad for, at partierne har lyttet til organisationens ønske og flerårlige indsats for at sikre en offensiv regional- og landdistriktspolitik.

De tiltag som handler om udflytning af statslige arbejdspladser, forhandling om videreførelsen af BoligJobordningen, bedre mobil- og bredbåndsdækning og flere muligheder for turismeerhvervet i hele landet, er sød musik i landdistrikternes ører.

– Det er meget positivt, at den kommende regering lægger op til at tage hånd om nogle af de områder, der er helt afgørende for, at vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet, siger Steffen Damsgaard.

Han mener, at det er nogle af de områder, som kan være med til at forbedre de basale rammevilkår uden for de største byer.

Udflytning af flere statslige arbejdspladser

Landdistrikternes Fællesråd finder det ligeledes meget positivt, at regeringen ved udvidelse af eksisterende eller ved oprettelse af nye statslige institutioner som udgangspunkt vil placere disse uden for hovedstadsområdet, medmindre særlige grunde taler imod.

Derudover vil regeringen i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.

– Vi har kæmpet for udflytning af statslige arbejdspladser igennem flere år, og derfor er vi meget glade for, at den nye regering vil placere flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet – og lægger op til en ny udflytningsplan i 2018, siger Steffen Damsgaard.

Han kan også med tilfredshed notere at flere af de ønsker, Landdistrikternes Fællesråd havde håbet var med i regeringsgrundlaget, er blevet skrevet ind. Det handler blandt andet om flere uddannelsestilbud uden for de største byer.

Den nye regering ventes at blive præsenteret i morgen. Landdistrikternes Fællesråd har tidligere foreslået, at der kommer flere tiltag for yderområderne i regeringsgrundlaget, og at de bliver samlet i ét nyt superministerium.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic 71708249 noa@landdistrikterne.dk Pressechef