Nyt udspil viser vejen til et attraktivt uddannelsesliv i hele Danmark

Det skal være muligt at leve et helt uddannelsesliv i hele Danmark, mener Landdistrikternes Fællesråd, der lancerer nyt uddannelsesudspil.

I fremtiden skal langt flere unge søge mod provinsen, når de vælger deres uddannelse. Derfor bør flere områder end i dag kunne tiltrække unge fra hele landet med attraktive uddannelsesmuligheder og stærke studiemiljøer.

Sådan lyder devisen i det uddannelsesudspil, Landdistrikternes Fællesråd lancerer tirsdag. Det nye uddannelsesudspil fremlægger fem veje til at skabe forudsætningerne for et helt uddannelsesliv i hele Danmark.

– Vi skal gøre det attraktivt at vælge et uddannelsesliv i provinsen til. Har man fra politisk side ambitioner om at gøre det muligt at bo og leve i hele Danmark er et sammenhængende og decentralt uddannelsessystem helt fundamentalt. Vi har de seneste årtier set en skævvridning i udbuddet af uddannelsesmuligheder, som det er på tide, at vi gør op med, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Samtidig skylder vi os selv at tænke ud af boksen på det her område. Det er vi nødt til, hvis vi skal vende udviklingen. Med vores udspil håber vi på at sætte gang i en debat om fremtidens uddannelser i hele landet.

Et mere varieret uddannelseslandskab

I udspillet fremlægges fem veje med konkrete forslag til, hvordan vi skaber et mere varieret uddannelseslandskab i hele landet. Derfor rummer udspillet blandt andet initiativer målrettet en fremtidssikker dimensionering af universitetsuddannelser, bedre rammer for lokale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser samt anbefalinger om at skabe tættere bånd mellem studiemiljø, erhvervsliv og kommune.

Netop forbindelsen til det lokale og regionale er afgørende, hvis man politisk skal igangsætte en større plan for placeringen af landets uddannelser.

– Det er helt afgørende at skabe nye uddannelsesmuligheder med afsæt i lokale styrkepositioner og i tæt dialog med det regionale og lokale erhvervsliv samt kommunerne. Lykkes man med det, er der faktisk gode muligheder for at udvikle uddannelserne på en måde, der kan tiltrække nye studerende. Samtidig er det med til at gøre nye uddannelser mere bæredygtige, siger Steffen Damsgaard.

Og han er overbevist om, at det er muligt at få flere unge til at søge rundt i landet, hvis uddannelsesmulighederne er attraktive nok.

– Det kan lade sig gøre at skabe attraktive studiemiljøer i provinsen, hvis bare tilbuddet er attraktivt nok. Vi ser det blandt andet hos nogle højskoler, som årgang efter årgang får unge til at flytte langt for netop deres tilbud – blandt andet Krabbesholm i Skive, Kunsthøjskolen på Ærø og Teaterhøjskolen på Møn. Det skal vi, sammenholdt med de bedste eksempler på allerede eksisterende decentrale videregående uddannelser, lade os inspirere af, siger han og tilføjer:

– Landdistrikterne har meget at tilbyde de unge f.eks. i form af gode, billige studieboliger og et socialt nærmiljø. Lige nu mangler der flere steder nogle attraktive uddannelser. Rykker man dem fra de største byer til andre dele af landet, er jeg overbevist om, at de unge vil følge med. Det er i hvert fald værd at gøre forsøget. Og det er nu, vi skal handle, siger Steffen Damsgaard.

Læs hele Landdistrikternes Fællesråds uddannelsesudspil ”5 veje til et helt uddannelsesliv i hele Danmark” her.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail