Nyt teleforlig på vej: National Bredbåndskonference

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2013 en målsætning om, at alle danskere skal have adgang til en bredbåndshastighed på 100/30 mbit. i 2020. Det anslås imidlertid, at omkring 300.000 husstande fortsat ikke har tidssvarende bredbånd. Det er derfor nødvendigt med flere tiltag, hvis Danmark skal være en digital vindernation, mener Landdistrikternes Fællesråd og Randers Kommune. 

Stadigt flere kommuner arbejder med at understøtte udbredelsen af bredbånd. For mange er det et nyt område, hvorfor der kan konstateres et stort behov for større kendskab til de forskellige måder, hvorpå kommunerne bedst kan understøtte indsatsen.

På den baggrund afholder Landdistrikternes Fællesråd og Randers Kommune en konference d. 18. september 2017, som vil sætte fokus på bredbåndsdækningen i hele Danmark igennem forskellige panelsessioner og oplæg om bl.a. aktive udbud, markedskræfterne og Bredbåndspuljen. Afslutningsvis vil der blive debatteret, hvordan den offentlige sektor og markedskræfterne bedst understøtter hinanden. Programmet er vedlagt. 

Til konferencen deltager flere kommuner, blandt andre Læsø, Guldborgsund, Syddjurs, Norddjurs, Næstved og Ballerup. Derudover kommer repræsentanter fra Dansk Energi og Teleindustrien. Kontorchef Jakob Henrik Juul fra Energistyrelsen giver en status på bredbåndsudviklingen. 

Praktiske informationer

Konferencen afholdes d. 18. september fra kl. 9.45 til kl. 15.30.

Der vil være gratis mad og drikke i løbet af dagen, og til de morgenfriske der dukker op i god tid, vil der være morgenbrød.

Konferencen er særligt relevant for offentligt ansatte og politikere, der arbejder med digital infrastruktur. Erfaringer viser, at arbejdet med bredbånd inden for det offentlige ofte vil have en stor berøringsflade, hvorfor forskellige medarbejdergrupper kan være relevante. 

Konferencen afholdes i loungen i Business Park Randers, Viborgvej 92, 8920 Randers NV. 

Tilmelding kan ske via. www.randers.dk/bredbaand 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk