Millioner til landdistriktsudvikling

44 projekter, der understøtter vækst og udvikling i landdistrikter og på de små øer, har i dag fået tilsagn om støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Vigtigt med midler til at understøtte det gode liv på landet, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd.

Projekter med fokus på bl.a. det lokale handelsliv, fødevarer og oplevelser har fået støtte fra Landdistriktspuljen. 

– Landdistriktspuljen er et vigtigt virkemiddel til at understøtte det entreprenørskab og den virkelyst, som blomstrer i de danske landdistrikter og på vores øer. Når lokale projekter realiseres gennem puljens midler, skabes erhvervsaktivitet og liv i de enkelte lokalsamfund. Dermed er puljen med til at sikre grundlaget for en bæredygtig udvikling rundt i landet, siger Landdistrikternes Fællesråds næstformand Grethe Saabye, der også er formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, udpeget af erhvervsminister Brian Mikkelsen. 

Der er også givet medfinansiering til forsknings- og informationsprojekter, der handler om fremtidens arbejdsmarked.

– Forskningsprojekterne giver os et solidt fundament til at skabe udvikling i landdistrikterne. Og det er med til at sikre, at vi også i fremtiden udvikler landdistrikterne på et oplyst vidensgrundlag. Med forskningsprojekterne får både kommuner og andre aktører også en række inspirerende projekter, der kan efterprøves til gavn for landdistrikternes levedygtighed.

De 44 projekter modtager tilsammen 11 millioner kroner i støtte. 

Læs mere om Landdistriktspuljen og de 44 projekter, der har modtaget tilsagn om støtte fra puljen, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Liv og Land

Projekterne er udvalgt af det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der udover formand Grethe Saabye består af Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix.

Landdistrikternes Fællesråd er national sparringspartner for Folketinget og centraladministrationen og formidler i den forbindelse relevante informationer omkring puljer, aktiviteter og lignende.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk