Millioner på vej til vækstpiloter

Der er gode nyheder på vej til de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, der ønsker at ansætte en akademiker. Den populære vækstpilotordning får nemlig 10 mio. kr. ekstra fra regeringen.

Det vækker glæde hos Landdistrikternes Fællesråd, der bl.a. repræsenterer 55 kommuner rundt i hele Danmark:

– Allerede tilbage i 2017 bad vi erhvervsministeren om at finde flere penge til Landdistriktsvækstpilotordningen, som er et af de vigtige redskaber, vi har til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

– En akademiker skaber ikke bare værdi for den enkelte virksomhed, det bidrager også til udviklingen i et lokalområde. Derfor sætter vækstpilotordningen positive udviklinger i gang på flere niveauer.

I maj sendte Akademikerne, SMVdanmark og Landdistrikternes Fællesråd et fælles brev til regeringen med en appel om at styrke Landdistriktsvækstpilotordningen. I de seneste år er midlerne til ordningen hurtigt blevet opbrugt, og det er derfor positivt, at regeringen nu lægger op til at tilføre ordningen flere midler, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Vækstpilotordningen styrker produktiviteten og innovationen i små og mellemstore virksomheder, der bidrager til vækst og udvikling i hele landet. De 10 mio. kr. lander derfor et godt sted, og vi er meget positive over, at regeringen har lyttet til vores fælles appel, siger Steffen Damsgaard, som samtidig ønsker, at man finder en langsigtet løsning med betydelig flere midler, så det ikke bliver en pulje, der kun er tilgængelig på nogle tidspunkter af året.

Også hos interesseorganisationen Akademikerne, der arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked, er man positive over for udmeldingen.

– Der er et entydigt stort vækstpotentiale, når de højtuddannede og de små og mellemstore virksomheder finder hinanden. Det potentiale skal gælde for hele landet.  Derfor er det helt afgørende, at der bliver gjort en særlig indsats i landdistrikterne, der styrker mødet mellem SMV’er og de højtuddannede, så afstanden mellem universiteter og det lokale erhvervsliv bliver mindre, udtaler formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Samme positive toner lyder fra SMVdanmark, der er hovedorganisationen for de små og mellemstore virksomheder.

– Der er et stort uudnyttet vækstpotentiale i de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Vi er i SMVdanmark meget tilfredse med, at man ved tilskud til ansættelse af en højtuddannet kan styrke SMV’ernes udvikling, siger administrerende direktør i SMVdanmark Ane Buch.

Paradoks med højtuddannede

En af dem der har anvendt ordningen, er virksomheden Ostebørsen ved Slagelse. Igennem vækstpilotordningen har de fået tilskud til at ansætte en kommunikationsmedarbejder i to år, som de ellers ikke ville have haft råd til.

– Det er et stort paradoks, at højtuddannede har svært ved at finde arbejde, mens virksomhederne kæmper med at trække viden til, siger Birgitte Kastrup, direktør i Ostebørsen, der ser Innovationsfondens vækstpilotordning som en platform, der kan bringe parterne sammen.

Læs mere om hvordan Ostebørsen har brugt vækstpilotordningen her.

Stramninger spænder ben for vækstpotentialer

Vækstpilotordningen drives af Innovationsfonden og giver mulighed for, at små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne kan søge tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder til et udviklingsprojekt i op til to år. Det kan være med til at indfri et vækstpotentiale i en virksomhed og kan blive en vigtig faktor for virksomhedens efterfølgende udvikling, hvilket bl.a. en undersøgelse fra Epinion, som Djøf og Akademikernes A-kasse står bag, har vist. 

Den stigende interesse for ordningen har dog fået Innovationsfoden til at stramme kravene for støtte, og flere virksomheder oplever, at det er blevet sværere at få tilskud til udviklingsprojekter.  

– Stramningen betyder, at vi går glip af et betydeligt vækstpotentiale ude i virksomhederne. Det er derfor stadig vigtigt at se på behovet for at gøre kravene simplere, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

På baggrund af henvendelsen fra Landdistrikternes Fællesråd, Akademikerne og SMVdanmark har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers bedt direktøren for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte drøfte behovet for styrket rådgivning og de strammede krav med Innovationsfondens ledelse.

De tre organisationer mødes med Innovationsfonden i løbet af efteråret.

Læs brevet til regeringen her. Læs Uddannelses- og forskningsministeriets svar her.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk