Mere viden om demokratisk ejede virksomheder: Ekspertgruppe afleverer anbefalinger til erhvervsministeren

For et år siden blev ekspertarbejdsgruppen nedsat. Nu kan de aflevere en rapport med ni anbefalinger, der skal styrke forholdene for demokratiske virksomheder, når det kommer til etablering, ejerskifte, drift og udvikling

Vidensniveauet om demokratiske virksomheder trænger til et løft. Det står øverst på den liste af anbefalinger, som en ekspertarbejdsgruppe nu kan aflevere til erhvervsministeren, Simon Kollerup. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, har siddet med i ekspertgruppen, der præsenterer anbefalinger målrettet at styrke forholdene for forbrugerejede, producentejede, foreningsejede eller medarbejderejede virksomheder – der hører under den samlede betegnelse ”demokratiske virksomheder.”

– Nogle af Danmarks største virksomheder udspringer af demokratisk ejede virksomheder, og virksomhedsformen er oplagt i en landdistriktssammenhæng, fordi den fastholder værdierne i lokalsamfundet. Derfor er jeg stolt over at kunne være med til at belyse de muligheder, vi har for at forbedre vilkårene – både for de 20.000 nuværende virksomheder, for de kommende generationsskifter, og for de virksomheder, vi ser opblomstre i fremtiden, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard og fortsætter: 

–  Anbefalingerne skal ses som en løftestang for de grundvilkår, vi skal arbejde videre på at forbedre, ikke mindst de økonomiske, så vores virksomheders fundament er rustet til at håndtere den grønne omstilling i samhørighed med det lokale nærområde. Derfor håber jeg, at ministeren kan se det oplagte i at arbejde videre på at genetablere andels- og garantsparekasser, som kan være med til at styrke mulighederne for lokal finansiering.

Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat sidste år og består af 18 repræsentanter for virksomheder, organisationer, fagbevægelsen og foreninger, samt videnspersoner fra forskningsverdenen. Gruppen har arbejdet henimod at sikre, at demokratiske virksomheder ligestilles med øvrige virksomhedstyper. I dag er mere end hver 20. erhvervsaktive dansker ansat i en demokratisk virksomhed og næsten hver 10. krone omsættes vi en demokratisk virksomhed. Alligevel er der et begrænset kendskab til virksomhedsformen, blandt andet hos iværksættere og i den rådgivning, de får forud for at vælge virksomhedsform.

De ni anbefalinger fra den samlede rapport er:

  1. Mere viden om og bedre kendskab til demokratiske virksomheder
  2. Bedre mulighed for aktivsikring
  3. Bedre mulighed for omdannelse til en demokratisk virksomhed
  4. Forbedring af demokratiske virksomheders muligheder for at kommunikere med deres ejere (medlemmer)
  5. Udarbejdelse af anbefalinger for god ledelse for demokratiske virksomheder
  6. Forbedring af finansieringsmulighederne for demokratiske virksomheder
  7. Bedre mulighed for generationsskifte til medarbejderejede virksomheder
  8. Enklere og klarere mulighed for medarbejdereje af demokratiske virksomheder
  9. Bedre mulighed for grøn omstilling

Sammen med Tænketanken Demokratiske Erhverv har Landdistrikternes Fællesråd tidligere sat fokus på potentialerne for demokratiske virksomheder og blandt andet udarbejdet denne guide, som kan anvendes af alle, der arbejder med at fremme erhvervsliv, lokal udvikling i landdistrikterne. 

Kontaktpersoner

Cecilie Davidsen Høj, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53850124, mail: cdh@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail