Medlemmerne får ordet: Vi byder tilflyttere velkommen på en lidt alternativ måde i Assens – men det virker

Et håndskrevet brev fra borgmesteren og en invitation til æblefest leveret af en vildfremmed en sen eftermiddag. Det er blevet en del af ambassadørordningen i Assens, hvor frivillige byder tilflyttere velkommen til kommunen. Et tilfældigt tiltag, der er blevet til en stor succes.

Det er lørdag eftermiddag i Verninge. Aase Tækker Jensen er på vej over til de nye naboer med en kurv i hånden. I kurven er et brev fra borgmesteren, en buket blomster og en æske chokolade. Med sig denne gang har hun også sin mand.

”Velkommen til Assens,” siger hun med et smil, da døren bliver åbnet og to fremmede, meget overraskede øjne kigger tilbage på hende fra dørtrinnet.

Aase Tækker Jensen er ambassadør i tilflytterordningen i Assens og har været det siden projektets start i 2014. Et par gange om måneden tager hun sin mand i hånden og besøger de nye naboer på den adresse, hun får tilsendt fra sin lokale koordinator. Ordningen var oprindeligt en del af en bosætningsstrategi, der skulle gøre op med den faldende bosætning, som Assens kommune oplevede. Sidenhen har projektet udviklet sig til meget mere end det.

I dag er mere end 40 frivillige en del af projektet, der har spredt sig til 28 lokalområder. Succesen blev for nyligt fejret med champagne på rådhuset til femårs-reception i oktober måned.

– For fem år siden var det bare en ide, der blev præsenteret til et borgermøde. At vi i dag bliver kontaktet af andre kommuner, der gerne vil have vores besyv til udbredelse, havde vi aldrig regnet med, fortæller borgmester i Assens kommune, Søren Steen Andersen, om projektet.

Tiltaget med frivillige ambassadører, der sørger for at byde velkommen til kommunens tilflyttere, har været overraskende nemt, fået overraskende stor opbakning og har gjort det meget lettere for tilflyttere at blive en del af det nye samfund. Det er i hvert fald Aase Tækker Jensens klare fornemmelse:

– Når jeg står i døråbningen og præsenterer mig som ambassadør for Verninge, får de sat et ansigt på dét engagement, der er nerven i vores samfund. De bliver utroligt glade for mit besøg, kurven jeg medbringer og de tanker, der ligger bag. Og den lille gestus, det er for mig, kan være dét skub, der får dem engageret i lokalområdet, fortæller hun.

Når Aase Tækker Jensen ligesom de andre ambassadører stemmer dørklokker hos tilflyttere, er det ofte med en lille gave i hånden, der siger noget om lokalområdet. Kurvens indhold er ofte underordnet, men det må gerne fortælle en historie eller indeholde et element af lokalsamfundet, fortæller Søren Steen Andersen:

– Vi vil gerne signalere, at Assens er et lokalområde, du fra starten af gerne må engagere dig i. Det skal kunne mærkes, at vi gerne vil have alle til at deltage i de frivillige fællesskaber, som lever i bedste velgående – hvad enten det er som fodboldtræner eller teaterdirektør. I forvejen er kulturtilbuddene et af kommunens største aktiver, fortæller borgmesteren og understreger:

– Dybest set handler ordningen om at engagere nye ressourcer og gøre dem til en del af kulturtilbuddene – ikke bare at præsentere dem og få tilflyttere til at benytte sig af dem.

Det handler om at dele og skabe tilknytning

Udviklingskonsulent i afdelingen for Plan og Kultur i Assens, Steen Søgaard og borgmester Søren Steen Andersen var nogle af drivkræfterne bag ambassadørtiltaget, som på daværende tidspunkt havde til hensigt at gøre op med den faldende bosætning. Tiltaget viste sig efterfølgende at engagere og udvikle yderligere på de frivillige kræfter, som herskede i området. Og projektet fik hurtigt involveret endnu flere, fortæller Søren Steen Andersen:

– Når man går ud og undersøger, hvad der får folk til at flytte fra storbyerne og til provinsen, er det ofte naturen, stilheden og lignende, der scorer højest på folks ønskeliste. Fællesskab indtager en femteplads. Billedet er helt omvendt, når vi spørger de samme mennesker ét år senere. Her er det nemlig fællesskabet, der indtager en førsteplads. Det er med det resultat in mente, at vi fra start viser, at det er fællesskabet, der fylder i Assens, fortæller borgmesteren.

Det budskab genkender Aase Tækker Jensen.

– Det er fællesskabet og det frivillige engagement, der er alfa og omega. At vi kan arrangere juletræstænding, sommerfester og månedlig fællesspisning i Verninge Forsamlingshus gør, at vi kommer hinanden ved og får skabt den tilknytning, der er altafgørende for fællesskabet, siger hun.

Det er desuden borgmesterens erfaring, at det kræver en stærk indsats at etablere et stærkt fællesskab, der inkluderer alle borgere. Typisk tegner der sig et billede af, at borgere med det højeste skattegrundlag flytter fra land til by, og det er ikke uden konsekvenser for fællesskabet, påpeger han:

– Vi vil diversiteten, og vi efterspørger diversiteten i Assens, og det skal vi kommunikere ud. Ressourcer kommer i alle mulige former og farver. Det er gennem det stærke fællesskab i projekter, såsom bredbåndsudrulning, der er søsat af lokale kræfter, at vi kan fastholde og tiltrække direktøren, den arbejdsløse og den kreative sjæl. Det er de kræfter, der har sikret os hurtigere hastighed og bedre forbindelse end i mange storbyer, og det er de kræfter, vi har brug for til de projekter, fremtiden byder på, forklarer Søren Steen Andersen.

For Aase Tækker Jensen har det frivillige arbejde som ambassadør stor betydning. Hun kan mærke, at hun er med til at gøre en forskel, og det er samtidig rart for hende at vide, at der bliver taget hånd om de nye, der kommer til lokalsamfundet. For hende er det yderligere en glæde, at hun kan dele oplevelsen sammen med sin mand.

– Jeg bliver selv glad af at gøre noget for andre. Nu gør jeg det endda sammen med min mand en gang imellem, og det er rart for os at mærke den glæde, det giver. Det passer rigtig godt til Verninge og de værdier, vi har her, og at vi kan dele ud af den tilknytning til og viden om lokalområdet.

Flere huse solgt i Assens

Der har været rigeligt at lave for Aase Tækker Jensen og de andre frivillige de sidste fem år. Hussalget i Assens har efterhånden nået samme høje niveau som før finanskrisen for 11 år siden. Det mener borgmesteren skyldes en større velvilje fra kreditinstitutterne til at udlåne penge og med de ekstra boliger solgt, er incitamentet lidt større til at forsøge at holde på de nye beboere. 

– Det er ikke til at sige, at vi lige med ambassadørordningen har ramt en guldmine. Det har meget at gøre med, at kreditinstitutterne igen er villige til at låne penge ud, men vi har sammen skabt en ordning, der passer ind i en overordnet strategi og vision, hvor det aktive medborgerskab er bindeleddet. Og dette er synligt på mange fronter for kommunens visioner, fortæller han.

Selvom borgmesteren ikke lover en direkte sammenhæng mellem tiltaget og den stigende tilflytning, er han ikke i tvivl om, at ordningen med stor succes skaber relation og tilknytning til borgeren og fællesskabet fra dag ét.

– Med ordningen har du allerede én at hilse på, når du er nede i Brugsen for at handle. For at ordningen i det hele taget kan eksistere, skal der være en sammensætning af et stærkt sammenhold og en vilje til at ville fællesskabet. Og det er noget, der smitter, slutter han.

  _______________________________________________________________________

Steen Søgaard er udviklingskonsulent i afdelingen Plan og Kultur og har den tætte kontakt til lokalområder og lokalråd i Assens. Han var idémanden og en af drivkræfterne bag iværksættelsen af ambassadørordningen i Assens.

Sådan får du ambassadørordningen etableret i dit eget område, ifølge Steen Søgaard:

1. Indkald til borgermøde. Borgerne skal involveres fra start i projektets udformning, organisering og sidenhen udførelse, så det er vigtigt, at de kan se sig selv i det.

2. Udvikl projektet. Arbejdsbyrden skal tilrettelægges efter ambassadørernes behov, og de skal selv have mulighed for at sige til og fra. Der kan knyttes flere ambassadører og koordinatorer til større områder.

3. Rekruttering af ambassadører: Start allerede med at rekruttere til borgermødet og sidenhen løbende og via koordinatorer o.li.

4. Skaf sponsorer eller aftal budget. Giver det mening at donere billetter til den årlige byfest, svømmehal eller biograf? Skal gaven være blomster, chokolade, vin eller et æbletræ?

5. Før det ud i livet. Projektet skal nok vokse sig større, når succeserne og de positive tilbagemeldinger begynder at komme.

6. Lyt og fasthold. Skab forudsætninger for et fællesskab blandt de frivillige. En årlig middag og god kommunikation mellem frivillig og organisator er med til at fastholde glæden ved at være frivillig.

Kontaktpersoner

Cecilie Davidsen Høj 53850124 cdh@landdistrikterne.dk Student

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail