Medlemmerne får ordet: »Uddannelse er vigtigt for provinsen, for det skaber en fødekæde i det lokale liv«

Uddannelse er en nøgle i landdistriktsudvikling, mener Guldborgsund Kommune. Studerende betyder ikke alene kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet og deltagere i kultur-og fritidslivet, måske bliver de hængende og skaber familie.

Studerende starter synergieffekter i en kommune. De engagerer sig i fritids- og kulturlivet, tager studiejob i lokale virksomheder, og bliver de hængende efter studietiden, føder de måske børn til kommunens institutioner. Derfor vil Guldborgsund styrke uddannelsesbyen Nykøbing Falster. Et led i arbejdet er at sikre en bolig til de unge, der kommer for at læse til pædagog, sygeplejerske, multidesigner eller en af de andre uddannelser, Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland udbyder i byen.

Derfor har Økonomiudvalget i kommunen nu vedtaget en ’tag over hovedet’-garanti for de nye studerende. Vi giver ordet til borgmester John Brædder, der fortæller om de studerendes betydning for Guldborgsund.

Hvad er baggrunden for tiltaget med at tilbyde studerende en garanti for at have et sted at bo?

– Hovedårsagen er, at vi gerne vil tiltrække flere unge mennesker til Nykøbing Falster, som med et meget stort geografisk opland på et par og tusind kvadratkilometer er uddannelsesby for hele Falster og Sydsjælland. Som mange andre provinskommuner har vi i Guldborgsund en skæv demografi. Vores gennemsnitsalder er i den høje ende og en af måderne at ændre det på, er at tiltrække flere unge. Vi ved, at unge mennesker, der studerer i et givent område, har en tendens til at finde et job i området og dermed bosætte sig permanent, når de er færdige med studierne. Derfor ser vi det at uddanne unge som et led i at tiltrække flere nye borgere.

Hvad håber I at få ud af garantien?

– Vi håber, at nogle af de studerende slår sig ned efter studierne og får en familie i Guldborgsund. Samtidig handler det om fortsat at sikre Nykøbing Falster som en stærk uddannelsesby. Vi vil gerne have, at de unge ser det som et reelt alternativ til at tage en uddannelse i fx København eller Roskilde. Skal vi lykkes med det, handler det i høj grad om at skabe et studiemiljø. Vi ser, at de unge mennesker gerne vil bo tæt på hinanden, så de har et socialt miljø ved siden af studierne. Med ’tag over hovedet’-garantien håber vi på skabe det sociale miljø, de unge efterspørger.

Hvad betyder det for kommunens erhvervsliv at have de studerende tæt på?

– I takt med, at konjunkturerne er vendt, er vi nede på en ledighedsprocent på 4,5 pct. Vi er i en situation, hvor vi har rekrutteringsudfordringer. Derfor er det vigtigt, at der kommer unge mennesker til, som kan påtage sig de ledige job hos vores virksomheder. Ellers kan virksomhederne jo ikke vækste. Lige nu er timingen til at sætte forslaget i gang perfekt, for der er rigtig gode muligheder for at få et job i Guldborgsund Kommune. Også set i lyset af de meget store infrastrukturelle investeringer i både Storstrømsbroen og Femern-tunnelen, der samlet runder 70 mia. kroner. Dermed kan vi ikke bare tilbyde uddannelserne, vi har også arbejdspladserne bagefter.

Hvordan kommer I til at arbejde med det helt konkret?

– I første omgang er vi i dialog med vores boligselskaber om at reservere et antal boliger hos dem, som kan fås til fornuftige penge. Huslejen skal ned på et niveau, hvor de studerende finder det attraktivt. Derfor skal det være mindre studielejligheder, gerne attraktivt beliggende tæt på uddannelsen, så man kan cykle. Og så skal det også gerne være tæt på byens liv.

Så hvad er tidsrammen?

– Garantien gælder fra nu af. Vi har allerede et samarbejde med et lokalt vandrerhjem, og der vil vi i første omgang sluse de unge ind, som vi ikke kan garantere en lejlighed gennem et boligselskab.

Har I allerede set konkrete resultater af tilbuddet?

– Vi meldte ’tag over hovedet’-garantien ud den 10. marts, lige inden deadline for kvote 2-ansøgningerne den 15. marts. Inden deadline ringede to piger fra Kolding, som skulle ind på sygeplejerskeuddannelsen, men ikke kunne finde en lejlighed i København. På grundlag af ’tag over hovedet’ -garantien søgte de i stedet ind i Nykøbing. Så vi må sige, at det virker.

I skriver, at uddannelse er et vigtigt fokusområde for kommunen. Hvorfor er uddannelse vigtig i et landdistriktsøjemed?

– Først og fremmest for at fastholde de unge mennesker og skabe en god demografisk balance i kommunen. Uddannelse er vigtigt for provinsen, for det skaber en fødekæde i det lokale liv. At være en uddannelsesby betyder noget i forhold til kultur- og fritidslivet, som de unge bruger og er med til at skabe. Det kan være alt fra at gå til badminton, fodbold, håndbold, brydning, eller hvad vi ellers har at byde på i Guldborgsund. Og modsat mange større byer, hvor det kan være svært at få en ledig badmintonbane, har vi plads til de unge i foreningerne. Nogle af de unge studerende tager også fritidsjob i Guldborgsund. Vi har behov for både sommerafløsere hos Scanlines og ekspedienter i de lokale butikker. På den måde supplerer uddannelseslivet både kultur- og fritidslivet samt handelslivet i kommunen. Samtidig sikrer uddannelsespladserne, at man kan leve et helt liv i Guldborgsund Kommune.

Gør I andet ift. uddannelse?

– Vi har lavet en samarbejdsaftale med RUC, hvor vi får studerende i praktik i de lokale virksomheder. De studerende bidrager med den nyeste viden til virksomhederne, der får en mulighed for at præsentere deres virksomhed og måske på sigt rekruttere derigennem. Et tæt samarbejde med universiteterne er et led i det at være en uddannelsesby.

Hvad kan et studieliv i Nykøbing Falster give de studerende, som de ikke kan få i fx Aarhus eller København?

– Først og fremmest sikrer boliggarantien de studerendes boligsituation, som ellers kan synes meget usikker i de større byer. Desuden mener jeg egentlig, at vi har mere at tilbyde end de store byer, fordi vi både har landlivet og storbylivet. Når man kommer fra fx en landsby og skal studere i en stor by, forestiller jeg mig, at man kan savne naturen. En uddannelsesby som Nykøbing Falster har det hele; et aktivt kultur- og fritidsliv, cafélivet og naturen lige uden for døren.

Hvad er den vigtigste erkendelse i arbejdet med at etablere garantien?

– Skal ’tag over hovedet’-garantien lykkes, skal den være meget håndholdt. Det nytter ikke noget, at man nøjes med at sende en pressemeddelelse ud. Der skal være en kontaktperson, som følger de studerende til boligselskabet eller reserverer en plads på vandrerhjemmet, indtil der er en bolig klar. Hos os er bosætningskoordinatoren den personlige kontakt direkte ind i kommunen. Han nøjes ikke med at hjælpe med en bolig, han kan også introducere de unge til det lokale kultur- og fritidsliv samt til erhvervslivet, hvis de ønsker et studiejob. Grundlæggende handler det om at skabe en tryghed for de unge; uddannelsespladsen er første skridt, og næste skridt, boligen, er en selvfølge, når de er kommet ind på en uddannelse i Nykøbing Falster.

Hvordan kan andre kommuner lade sig inspirere af jer?

– Jeg tror, det vigtigste er kommunikationen og den direkte kontakt. At man får formidlet det til uddannelsesstederne, som spreder informationen om ’tag over hovedet’-garantien, så det kan spille ind i forhold til de unges valg af uddannelsesby. Samt at man som studerende ved, at der er et direkte telefonnummer, man kan ringe til i forhold til at blive hjulpet på vej. Når man som uddannelsessøgende kommer til en helt ny by, er man meget alene i verden. Kender man ikke nogen, skal man starte helt fra bunden. Jeg tror, det er vigtigt for de unge mennesker, at de har trygheden i at få en god start; både på uddannelseslivet og det sociale liv.

 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail