Medlemmerne får ordet: De rigtige prøvelser kommer nu, hvor vi skal tage ansvar for andres liv i genåbningsfasen

Frygt og ensomhed har præget Guldborgssund Kommune mere end coronavirusset selv, men situationen har også været en øjenåbner, fortæller borgmester John Brædder.

En diffus og fremmed virus, hvis præcise ophav stadig er lidt af et mysterium, skyller ind over hele verden. Corona er navnet på den virus, der dikterer overskriften i vores samtaler med hinanden, og som ud af det blå har tvunget os til at gentænke alt lige fra personlig kontakt til undervisning af børn og gode vaner i en madbuffet. John Brædder, borgmester i Guldborgssund Kommune, giver hermed et indblik i kommunens arbejde før, under og efter nedlukningen i corona-pandemien i denne udgave af Medlemmerne får ordet.

Hvad har været den største udfordring i kommunalt regi i forbindelse med coronavirus?

– Der er ingen tvivl om, at den største udfordring har været isolationen. Især er det mærkbart i vores plejecentre i kraft af, at de ældre ikke har måttet få besøg og knap kunne komme udenfor i disse tider. Én ting er, at folk bliver sendt hjem til isolation i familiens skød, men at sidde som ældre på et plejehjem, hvor man er vant til at få besøg, og at man pludselig ikke kan se sine pårørende, fordi de ikke kan komme på plejecentret, det synes jeg, har været noget af det sværeste at være vidne til. Til gengæld har det været skønt at opleve, at personalet på vores plejecentre gør alt, hvad de kan, for at skabe en ny, anderledes hverdag for de ældre på plejecentrene. Den nye hverdag kan mærkes på, at det samtidig har været en roligere hverdag på plejecentrene. For nogle ældre er det forstyrrende elementer, at der løbende kommer besøg, men det ændrer ikke på, at de ældre har haft det svært, og det kan man godt sætte sig ind i. At man som ældre og pårørende ikke kan se sine slægtninge på grund af corona – det er et hårdt slag. 

Hvordan har I ellers mærket det?

– Generelt har vi skullet omvende vores mindset, for med corona har der spredt sig en følelse af usikkerhed og frygt for, hvordan, hvis man får corona, det så vil ramme den enkelte?

I forhold til den ledelsesmæssige del i kommunen, så har det politiske niveau mere eller mindre stået stand by. Man har ikke i samme grad haft politiske sager, der har kunnet interagere med medierne som tidligere. Man kan godt tillade sig at sige, at corona til en vis grad har lagt folkestyret ned, i og med at corona har fyldt det hele og sat processer i stå. Jeg kan dog konstatere, at medarbejderne, der arbejder hjemmefra, på trods af det, har holdt de vigtige sager i gang. Helt generelt har det været en fornøjelse at opleve, at medarbejderne er rykket tættere sammen, uanset om det er på plejecentrene eller på borgerservice. Der er virkelig gjort en brav indsats, og man kan med rette sige, at det har været med livet som indsats for at få det til at hænge sammen. Man har i den første lange periode ikke været bevidst om, hvorvidt de borgere, man var i kontakt med, var smittet med corona og dermed også, om man var i risikogruppen for at blive smittet og tage det med hjem. Og der har vi jo haft et par tusind medarbejdere, som med den risiko hver dag har passet deres job. Og dét, synes jeg, fortjener stor anerkendelse. 

Er der nogle særlige områder, hvor I er blevet særligt hårdt ramt i kommunen? 

– Nej, det kan man ikke sige, for corona har forholdsvist ramt hårdest i storbyerne. I Guldborgssund har vi ikke kendskab til nogle dødsfald med corona – vi har selvfølgelig haft en andel af smittede, men den har ligget langt under landsgennemsnittet, fordi vi er en kommune fordelt på et stort område, så her har vi ikke interageret så tæt, som man gør i storbyerne. Derudover har vi ikke haft corona på vores plejecentre overhovedet, og det er vi lidt stolte af. Det har været hårdt politisk at fastholde beslutninger særligt gældende plejecentre og lignende, for her i genåbningsfasen har meldingerne fra Christiansborg været mere uklare. Det er blevet lagt op til, at fra nu af skal kommunerne agere inden for de anlagte rammer, men dybest set selv beslutte konkret, hvad de vil gøre. Og det er her, det virkelig bliver svært, fordi vi opererer med liv eller død. Det med at tage ansvar for andres liv, hvor 70 procent af befolkningen ønsker sig, at vi bare lukker op og kommer i gang, mens de 30 procent har været meget utrygge ved situationen og måske har et sårbart immunforsvar, har sat mig på en utrolig stor prøve. Så det har været nemmere at agere i nedlukningsfasen, end det har været at agere i genåbningsfasen, for der skulle man ”bare” rette ind.

Er der nogle af de her ting, I gerne vil tage med fra corona-tiden over i den nye hverdag?

– Der er ingen tvivl om, at det har været en øjenåbner på mange områder. Vores sygefravær er faldet med 1,3 procent under corona-tiden i forhold til samme periode sidste år. Det er en kombination af, at man ikke har været så meget sammen med andre samt, at vi har ansat 60 nye rengøringsassistenter til at gøre yderligere rent på skoler og plejecentre. Det har været medvirkende til, at der er kommet et forhøjet niveau af hygiejne. Vi er generelt blevet bedre til at spritte af og rengøre, så det er noget, vi fortsat vil fokusere på fremadrettet. Samtidig vil vi kigge på ordningen med hjemmearbejdspladser, fordi vi kan se, at effektiviteten iblandt vores medarbejdere i nogle henseender endda er større ved at arbejde hjemmefra. Det betyder, at vi fremover kan operere med flyvende arbejdspladser for visse medarbejdergrupper, der kan arbejde hjemmefra 1-2 gange om ugen, og så skal vi måske have langt færre kontorfaciliteter. For mit eget vedkommende fortsætter jeg med at holde visse møder på Skype. Det optimerer min tid, men giver også mening på bæredygtighedssporet. Der er mange muligheder og positive effekter, som vi kan lære af corona, hvilket jeg også tror, vi kommer til at implementere på den anden side af sommerferien. Så det har helt klart været en øjenåbner for os, at coronavirus kan kaste så mange positive effekter af sig.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail