Landsbyer samles til to topmøder

Ildsjæle, foreningsrepræsentanter og kommunale embedsfolk mødes, når Landdistrikternes Fællesråd afholder landsbytopmøder i Vissenbjerg på Fyn og Vestervig i Nordjylland.

De danske landsbyer er nogle steder under pres. Mens befolkningstallet siden år 2000 er steget på landsplan, bor der i dag færre i landsbyerne og det åbne land.

Derfor besluttede forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven, tilbage i 2017 at nedsætte et udvalg med fokus på skabe levedygtige landsbyer. Udvalget overdrog sidste år 17 anbefalinger til at skabe vækst og udvikling i Danmarks små landsbysamfund til den daværende VLAK-regering.

Vi giver en sandwich, hvis du giver din mening

For at præsentere udvalgets anbefalinger og fremme vidensdeling mellem aktører i landsbyerne, inviterer Landdistrikternes Fællesråd til to landsbytopmøder:

  • Fyn – tirsdag den 24. september, kl. 16.00 – 19.15 i Vissenbjerg Idræts- og Kulturhus, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Se programmet her og tilmeld dig senest mandag den 16. september til koordinator Anni Langkjær Sørensen på als@landdistrikterne.dk
  • Nordjylland – tirsdag den 15. oktober, kl. 17.30 – 20.30 i Aktivitetcenter Vestervig-Agger, Teglgårdsvej 5, 7770 Vestervig. Se programmet her og tilmeld dig senest mandag den 7. oktober til koordinator Anni Langkjær Sørensen på als@landdistrikterne.dk

Formålet med arrangementerne er at skabe debat, nytænkning og løsningsforslag til landsbyernes udfordringer. Hvad skal der til, for at landsbyer er levedygtige, hvordan kan landsbyer blive attraktive bosteder, og hvordan kan landsbyer dele offentlige og private servicefunktioner? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive debatteret.

Arrangementerne vil bl.a. indeholde oplæg om landsbyindsatsen i Landdistrikternes Fællesråd af formand Steffen Damsgaard, præsentation af udvalgets anbefalinger af Jens Kr. A. Møller, formand for Udvalget for levedygtige landsbyer, samt fire perspektiver på landsbyernes aktuelle udfordringer af: 

  • Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, Københavns Universitet
  • Carsten Blomberg Hansen, afdelingsleder, DGI 
  • Tyge Mortensen, leder, Landsbyhøjskolen
  • Gunnar Landtved, formand, Fynsland og Ryslinge Lokalråd og Keld Jensen, formand, Vestervig Håndværker- og Borgerforening

Ørsted – landsbyen, der ikke ville dø 

Ud over en åben diskussion om levedygtige landsbyer, kommer de to ildsjæle Tove Hjort Jensen og Dag Kristiansen fra Ørsted, som var med i TV 2-dokumentaren ‘Landsbyen, der ikke ville dø’ for at fortælle om deres arbejde for at skabe lokal udvikling.

I løbet af dokumentarens fem afsnit følger man landsbyens kamp for at bevare og udvikle den lokale kro. Byens borgere købte selv den lukningstruede kro og drev den videre til gavn for landsbyens liv. Hør mere om processen, metoden og resultaterne af den handlekraftige bys selvvirksomhed, når Dag Kristiansen og Tove Hjort får ordet på topmøderne.

FAKTA: 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer

Udvalget for levedygtige landsbyer, der blev nedsat i juli 2017 som en del af den politiske aftale om modernisering af planloven, aflagde i april 2018 deres anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer, der bidrager til ambitionen om vækst og udvikling i hele Danmark.

Udvalget har fremlagt 17 anbefalinger og peger på, at kvaliteten i landsbyerne skal højnes ved at fokusere på de lokale potentialer såsom natur, landskab, tillid, lokale fællesskaber og samlingspunkter, der typisk forbindes med landsbyliv og efterspørges af såvel bosiddende som potentielle tilflyttere.

Læs udvalgets anbefalinger her

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, chefkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk