Landdistriktsmillioner på vej til projekter i hele Danmark

8,2 millioner kroner helt præcist er på vej til at gøre godt i landdistrikterne. Landdistriktspuljen er blevet fordelt på 36 projekter i hele landet, der bl.a. har til formål at bringe nærheden tilbage i lokalsamfundet.

Torsdag blev midlerne fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje fordelt – og det er tikket ind med ansøgere i år. Ud af i alt 138 ansøgere er 36 projekter udvalgt til at modtage støtte til at skabe udvikling helt lokalt.

Fremtidens multietniske landsby i Tønder eller Kulturkraft Højer, der skal være internationalt center for tekstilkunst. Emnerne for årets ansøgere spænder bredt – både geografisk og genremæssigt. Under temaet ”nærheden tilbage” har feltet af projektansøgere vist sig ualmindeligt stærkt og idérigt. Og det er essensen af landdistrikterne, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard:

–  Landdistrikternes mange ildsjæle udtænker gode og ambitiøse projekter, som fortjener at blive til virkelighed. Hver gang Landdistriktspuljens midler uddles får et bredt udsnit af dem chancen for at blive realiseret. Det er helt afgørende, at vi støtter op om projekterne, så de kan få lov til at udvikle sig og skabe gavn i lokalsamfundet – og potentielt inspirere nationalt. Netop det formål sikrer puljens midler.

Den 14. oktober 2020 var der frist for ansøgninger til Landdistriktspuljen. Erhvervsstyrelsen modtog i alt 138 ansøgninger. Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen har udvalgt 36 projekter: 18 forsøgsprojekter på fastlandet til 4,9 millioner kroner og 18 projekter på de små øer til 3,3 millioner kr.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal, udtaler i en pressemeddelelse sin glæde over den tidlige julegave til landdistrikterne og de danske småøer:

– Det er glædeligt at se, at der rundt om i landet bliver arbejdet aktivt med forskellige måder at få nærheden tilbage i landdistrikterne. Derudover glæder det også udvalget, at der har været så mange gode ø-projekter, som har handlet om vital infrastruktur. Fx købmandsbutikker, tankanlæg og havne, der alle i høj grad medvirker til opretholdelse af ø-samfundene.

Listen af de støttede forsøgsprojekter i 2. ansøgningsrunde 2020 i Erhvervsministeriets Landdistriktspulje kan ses her.

Kontaktpersoner

Cecilie Davidsen Høj 53850124 cdh@landdistrikterne.dk Kommunikations- og pressekonsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail