Landdistriktskonferencen 2017 – tilmelding åben

Folketinget åbnes den første tirsdag i oktober, men den politiske sæson skydes allerede i gang mandag den 2. oktober 2017, hvor Erhvervsministeriet afholder den årlige landdistriktskonference.

Landdistriktskonferencen afholdes på Kobæk Strand Konferencecenter ved Skælskør i forlængelse af LAG Årsmødet, som løber det af staben søndag den 1. oktober. Konferencen vil fokusere på landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) deltager i konferencen med et indlæg om regeringens initiativer på landdistriktsområdet.

Endvidere vil der være oplæg om arbejdet i Udvalget for levedygtige landsbyer, som er nedsat af forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven. Deltagerne vil også få mulighed for at deltage i delmøder med forskellige temaer, der har stor betydning for udviklingen i landdistrikterne.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, glæder sig til at deltage i konferencen.

– Jeg ser frem til at deltage i konferencen, som er en vigtig begivenhed, der samler forskellige aktører inden for landdistriktsudvikling, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Det er afgørende med vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor håber jeg, at konferencen vil sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der gør sig gældende uden for de største byer. Det handler både om bedre rammebetingelser, men i den grad også om at understøtte det frivillige initiativ.

Fokus på vækst og erhvervsudvikling

På konferencen vil der være fem delmøder med forskellige temaer, der har stor betydning for udviklingen i landdistrikterne. Et af disse vil handle om erhvervsudvikling i landdistrikterne og arrangeres i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.

– De erhverv, der fylder meget i landdistrikterne, skaber ikke bare en kæmpe værdi for landområderne, men for hele samfundet. Her er konferencen en oplagt mulighed for at sætte fokus på, hvordan vi skaber vækst, udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne, siger formand Steffen Damsgaard.

Oplægsholderne til delmødet om erhvervsudvikling offentliggøres forud for konferencen.

Se det foreløbige program for Landdistriktskonferencen her.

De Lokale Aktionsgrupper holder årsmøde

Der er 26 lokale aktionsgrupper, som dækker over 56 kommuner og 27 småøer. Disse skal ligeledes mødes.

LAG Årsmøde 2017 afholdes dagen før Landdistriktskonferencen, søndag den 1. oktober.

LAG årsmødet er forbeholdt formænd, bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer, der er tilknyttet en lokal aktionsgruppe, og er således ikke åbent for andre.

Program for dette møde vil blive offentliggjort inden længe.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding til Landdistriktskonferencen 2017 og LAG Årsmøde 2017 kan ske her.

Man kan tilmelde sig begge eller blot det ene af arrangementerne.

Begge arrangementer er gratis at deltage i. Hvis man ønsker overnatning er det for egen regning. Af hensyn til værelsesbestillingen bedes man tilmelde sig hurtigst muligt, hvis man ønsker at overnatte.

Seneste tilmelding er den 15. september 2017.

Landdistrikternes Fællesråd er national sparringspartner for Folketinget og centraladministrationen og formidler i den forbindelse relevante informationer omkring puljer, aktiviteter og lignende.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, funktionsleder, presse- og politisk afdeling, Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk