Landdistrikterne roser EL for landdistriktsvenligt klimaudspil

Grøn omstilling skal ikke straffe landdistrikterne, mener EL, der i nyt klimaudspil tilgodeser boligejere i landområder. Udspillet rammer helt rigtigt, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

Den grønne omstilling skal ske på en socialt retfærdig måde, så alle danskere i hele Danmark har mulighed for at omstille deres bolig. Sådan lyder det fra Enhedslisten i et nyt klimaudspil, der lægger op til efterårets forhandlinger om klimalov og klimahandlingsplan.

– Det er helt centralt for os, at den grønne omstilling ikke straffer dem, som bor i landområderne og har sværere ved at udlede mindre CO2. Dem vil vi i stedet gerne give en håndsrækning, siger klimaordfører Mai Villadsen til Altinget.

Det vækker glæde hos formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Enhedslisten rammer helt rigtigt med sit forslag, som skal få hele Danmark med på den grønne omstilling. Det er vigtigt at huske på, at der er dele af landet, som ikke har adgang til billig, grøn fjernvarme og skal betale dyrt af egen lomme for at lave energieffektiviseringer på deres hus. Lige præcis den gruppe adresserer Enhedslisten med udspillet, og det er meget glædeligt, lyder det fra Steffen Damsgaard.

Konkret vil Enhedslisten blandt andet afsætte 25 millioner kroner per år i fem år til at indføre et tilskud på op til 100.000 kroner til at forbedre energimærkningen på helårsboliger, derudover vil partiet tilbyde statsgaranterede lån på op til 750.000 kroner per husstand til energirenoveringer på huse, der ikke ligger i fjernvarmeområder. Desuden vil partiet oprette en pulje, som kommunerne kan søge til at lave energitjek af boliger uden for fjernvarmeområdet. Puljen skal tilføres 50 millioner kroner over fem år.

Læs resten af Enhedslistens klimaudspil her.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard Jensen, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail