Landdistrikterne roser anbefalinger om nærhed i sundhed: Hjælpen skal langt tættere på dem, der har mest brug for den

Sundhedsstrukturkommissionen har netop præsenteret sine længe ventede anbefalinger. I Landdistrikternes Fællesråd hæfter man sig særligt ved anbefalingerne om at styrke det nære sundhedsvæsen og øge antallet af læger i land- og yderkommuner, især i de lægedækningstruede områder.

For at nedbringe den geografiske og sociale ulighed i sundhed, anbefaler Sundhedsstrukturkommissionen bl.a., at der udarbejdes en national sundhedsplan, som skal tilpasse ressourcefordelingen på tværs af sundhedsvæsenet og geografi. Derudover skal praktiserende læger og speciallæger fordeles bedre geografisk, og de skal have større ansvar i det nære sundhedsvæsen.

Det møder ros fra Landdistrikternes Fællesråd.

  • Det handler om, at patienter skal behandles ordentligt uanset postnummer, og statistikken viser tydeligt, at der er flere ældre, kronikere og multisyge, når vi kommer ud i landdistrikter og yderområder, som mange steder også er lægedækningstruede. Derfor har vi kæmpet for bedre lægedækning og mere nærhed i sundhedsvæsenet, og vi håber, at man politisk også vil vedtage forbedringer på dette område, siger formand Steffen Damsgaard.

 

Ny honoreringsmodel skal også gavne landdistrikterne

Som et led i en større geografisk lighed, foreslår Sundhedsstrukturkommissionen en ændret honoreringsmodel, hvor klinikker med en stor andel af ressourcestærke og raske patienter skal varetage flere patienter indenfor den nuværende honorering, mens klinikker med en stor andel af sårbare borgere og borgere med multisygdom får reduceret patientantallet, så der sikres en omfordeling af ressourcer efter sundhedsbehov. Dette vil komme landdistrikterne til gavn.

  • Der skal være en ordentlig lægedækning i hele Danmark, og indenfor den ser vi meget gerne en differentieret honorering af lægerne, hvor de får mere tid med den enkelte patient. Det kan være med til, at det bliver mere attraktivt at dække land-, ø- og yderkommuner, hvor man ofte har flere og mere behandlingskrævende patienter, understreger Steffen Damsgaard.

 

Sundhedscentre styrker den nære sundhed

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen italesætter også vigtigheden af sundhedscentre til gavn for den nære sundhed. Her ser Landdistrikternes Fællesråd gerne, at man er meget ambitiøs med antallet af disse.

  • Vi ser gerne, at der i princippet kommer sundhedscentre i alle land- og yderkommuner, hvor man ikke altid skal ind på et akutsygehus, men kan få hjælp nært til det der ikke er svært, siger Steffen Damsgaard.

Sundhedsstrukturkommissionen har foreslået forskellige modeller til organisering af fremtidens sundhedsvæsen. For Landdistrikternes Fællesråd er det vigtigt, at en omorganisering bidrager til et land i bedre geografisk balance jf. regeringsgrundlaget, og ikke medfører større centralisering af sundhedsvæsenet.

  • Der er fortsat behov for et niveau med folkevalgte, som tager et ansvar for de overordnede tværgående opgaver indenfor sundhedsområdet, herunder supersygehusene, som ikke ligger indenfor kommunerne. Det er vigtigt, så vi ikke får mere centralisering ind mod staten, afslutter Steffen Damsgaard.

Regeringen vil på baggrund af anbefalingerne komme med et sundhedsudspil senere på året.

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Pressechef

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail